Profesjonalne skanowanie slajdów na Śląsku

Skanowanie slajdów ŚląskJak zlecić skanowanie slajdów z Śląska?

Wystarczy zapakować Slajdy w kopertę lub paczkę i nadać je na poczcie lub kurierem na nasz adres:

Stefana Batorego 25/828, 31-135 Kraków – Digitalizowanie.pl

Skanowanie slajdów ŚląskDo slajdów przeznaczonych do skanowania należy dodać kartkę z informacją:

Imię i Nazwisko; Numer telefonu; Adres email;

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem od razu po odebraniu przesyłki. W międzyczasie Slajdy już będziemy digitalizować.

W przybliżeniu: jeden slajd do skanowania = 1zł.

Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem (Klik)

Czym najlepiej wysłać Slajdy z Śląska?

Z naszego doświadczenia najlepiej sprawdza się jedna z czterech możliwości

KurjerzyPaczkomaty: KRA275
lub IPK4558786
FurgonetkaPoczta Polska

Gdzie skanowano we Śląsku?

 • Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bojkowska 37/3, 44-100 Gliwice
  • Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej.
 • Muzeum Śląskie, ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, woj. śląskie
  • Digitalizacja zasobów własnych
 • Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, woj. śląskie
  • Wykonanie digitalizacji materiałów archiwalnych w ramach projektu Dziedzictwo cywilizacyjne w Archiwum Książąt Pszczyńskich.
 • Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie
  • Rozbudowa środowiska przeznaczonego do przechowywania i archiwizowania oryginalnych pierwotnych nieprzetworzonych plików obrazowych powstałych w procesie digitalizacji wszelkiego rodzaju drukowanych zasobów uczelni.
 • Książnica Cieszyńska, ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn, woj. śląskie
  • Digitalizacja kolekcji gazet i czasopism wydawanych w latach 1851-1939, a polegająca na: wykonaniu 81 850 plików skanów w formacie TIFF.
 • Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Katowicach, ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice, woj. śląskie
  • Digitalizacja zasobów własnych
 • Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie
  • Digitalizacja elementów maszyn górniczych
 • Muzeum Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, woj. śląskie
  • Digitalizacja obiektów przyrodniczych
 • Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach, Plac Wolności 10, 40-078 Katowice, woj. śląskie
  • Digitalizacji akt
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II, ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec, woj. śląskie
  • Digitalizacja archiwów dokumentacji medycznej.
 • Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, woj. śląskie
  • Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego-kronik szkolnych, realizowanego w ramach działania 4.1 Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Profesjonalne skanowanie slajdów w Krakowie

Skanowanie slajdów KrakówJak zlecić skanowanie slajdów z Krakowa?

Wystarczy zapakować Slajdy w kopertę lub paczkę i dostarczyć je osobiście na nasz adres:

Stefana Batorego 25/828, 31-135 Kraków – Digitalizowanie.pl
Pn-Pt 8:00-18:00
Sob 9:00-14:00

lub zapakować Slajdy w kopertę lub paczkę i nadać je na poczcie lub kurierem na nasz adres:

Stefana Batorego 25/828, 31-135 Kraków – Digitalizowanie.pl

Skanowanie slajdów KrakówDo slajdów przeznaczonych do skanowania należy dodać kartkę z informacją:

Imię i Nazwisko; Numer telefonu; Adres email;

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem od razu po odebraniu przesyłki. W międzyczasie Slajdy już będziemy digitalizować.

W przybliżeniu: jeden slajd do skanowania = 1zł.

Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem (Klik)

Czym najlepiej wysłać Slajdy z Krakowa?

Z naszego doświadczenia najlepiej sprawdza się jedna z czterech możliwości

KurjerzyPaczkomaty: KRA275
lub IPK4558786
FurgonetkaPoczta Polska

Gdzie skanowano w Krakowie?

 • Uniwersytet Jagielloński , ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie
  • Slajdy i filmy w rolkach dla digitalizacji archiwaliów na potrzeby Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kraków
  • Digitalizacja zbiorów specjalnych, w tym głęboko zszytych czasopism starodrucznych o ograniczonym kącie otwarcia.
 •  Muzeum Narodowe w Krakowie , Al. 3-go Maja 1, 30-062 Kraków, woj. małopolskie
  • Postprodukcja, montaż nieliniowy filmów i obróbka graficzna zdigitalizowanych obiektów.
  • Digitalizacja i mikrofilmowanie zbiorów rękopiśmiennych i drukowanych. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: Cyfrowe dziedzictwo kulturowe – stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski. Digitalizacja i mikrofilmowanie obejmie ok. 207 183 stron zbiorów drukowanych i rękopiśmiennych.
  • Cyfrowe dziedzictwo kulturowe – stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski. Projekt współfinansowany jest ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Oś Priorytetowa: 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Numer i nazwa Działania: 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  • Budowa infrastruktury digitalizacyjnej dla kultury w sieci
  • Wykonanie i obróbka zdjęć na potrzeby digitalizacji numizmatów oraz opracowanie i wykonanie interaktywnej prezentacji i wygaszaczy ekranu. Wykonanie fotografii eksponatów numizmatycznych i obróbka graficzna wykonanych przez Wykonawcę oraz dostarczonych przez Zamawiającego fotografii na potrzeby prezentacji.
  • Planowana Digitalizacja w ramach projektu obejmujących kolekcję rękopisów i książek oraz mebli i pamiątek z kolekcji związanych z Józefem Czapskim oraz jego siostrą Marią Czapską.
  • Konserwacja 2040 negatywów szklanych pochodzących z końca XIX i pocz. XX w. o tematyce związanej z regionem Małopolski. Typowane do konserwacji najcenniejsze szklane negatywy mają dużą wartość dokumentacyjną, historyczną jak i ikonograficzną (stanowiąc niejednokrotnie jedyny dokument zachowania zaginionych czy zniszczonych w trakcie wojen obiektów). Kolekcja pochodzi z 4 instytucji uczestniczących w projekcie Krajobraz Małopolski na szklanych negatywach: 1. Muzeum Narodowego w Krakowie, 2. Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, 3. Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, 4. Muzeum Regionalnego w Myślenicach – Dom Grecki. Zabiegi konserwatorskie mają na celu usunięcie przed digitalizacją wszelkich wad widocznych na nośnikach transparentnych zarówno zanieczyszczeń, jak i uszkodzeń mechanicznych i innych, powodujących ryzyko skaz na obrazie cyfrowym. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Krajobraz Małopolski na szklanych negatywach. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura+, Priorytet Digitalizacja.
  • Wykonanie portalu internetowego do prezentacji zdigitalizowanych zasobów muzealnych.
 •  Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” , ul. Wita Stwosza 12, 30-965 Kraków
  • Zaprojektowanie i wykonanie stałej ekspozycji, projekt i realizacja elementów identyfikacji wizualnej w przestrzeniach wystaw czasowych, sporządzenie projektu wykonawczego a także specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych i digitalizacji zbiorów. Zakres opracowań projektowych obejmuje całość stałej wystawy wraz z niezbędnymi opracowaniami branżowymi oraz ze szczegółowym scenariuszem wystawy, projektem identyfikacji wizualnej, projektem grafiki, opracowaniem zbiorów do celów ekspozycji.
  • Zdigitalizowanie zdjęć w ilości 739 szt. i dokumentów przeznaczonych na ekspozycję stałą oraz wirtualną na stronie internetowej Muzeum.
 • Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie , ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków, woj. małopolskie
  • Masowe przechowywanie danych dla Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Wieloletniego Kultura +, w ramach wieloletniego Programu Rządowego Kultura +/Digitalizacja.
 • Archiwum Państwowe w Krakowie , ul. Sienna 16, 30-960 Kraków, woj. małopolskie
  • Digitalizacja zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie wraz z dostawą, nośników do przechowywania zdigitalizowanych zbiorów. Wielkość zamówienia Digitalizacji poddanych zostanie łącznie 119 198 stron dokumentów różnego typu i formatu, w tym zbiory historyczne zszyte i oprawne oraz pojedyncze dokumenty w tym mapy i dokumentacja techniczna.
 • Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie , Al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków
  • Restauracja i konserwacja jedynego zachowanego na świecie samolotu LWD ŻURAW. Zabiegi konserwatorskie będą realizowane w zgodzie z dobrymi praktykami w zakresie opracowywania i ewidencjonowania zbiorów, w tym m.in. standardami digitalizacji obiektu – cały proces zostanie udokumentowany fotograficznie, a zdjęcia odrestaurowanego samolotu zostaną udostępnione niezależnej podstronie witryny internetowej MLP.
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Plac Matejki 13, 31-157 Kraków
  • Digitalizacja obiektów zabytkowych
 • Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków
  • Digitalizacja wybranych zbiorów, przygotowanie interaktywnych prezentacji multimedialnych i filmów, wizualizacji oraz gier o charakterze promocyjno-dydaktycznym na potrzeby wirtualnego muzeum i Sali edukacyjnej
 • Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka”, ul. Szczepańska 2, 31-011 Kraków, woj. małopolskie
  • Wykonanie prezentacji treści audiowizualnych dla potrzeb wystawy stałej Tadeusza Kantora z kolekcji Cricoteki; b. digitalizacja i obróbka cyfrowa materiału filmowego oraz fotografii
 • Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Sarego 2, 31-047 Kraków, woj. małopolskie
  • Digitalizacja dokumentów.
 • Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie , ul. Smętna 12, 31-343 Kraków
  • Wdrożenie elektronicznego systemu redagowania i produkcji czasopisma Pharmacological Reports umożliwiającego jego szybką i zautomatyzowaną dystrybucję oraz digitalizację archiwum.