Profesjonalne skanowanie slajdów na Śląsku

Skanowanie slajdów ŚląskJak zlecić skanowanie slajdów z Śląska?

Wystarczy zapakować Slajdy w kopertę lub paczkę i nadać je na poczcie lub kurierem na nasz adres:

Stefana Batorego 25/828, 31-135 Kraków – Digitalizowanie.pl

Skanowanie slajdów ŚląskDo slajdów przeznaczonych do skanowania należy dodać kartkę z informacją:

Imię i Nazwisko; Numer telefonu; Adres email;

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem od razu po odebraniu przesyłki. W międzyczasie Slajdy już będziemy digitalizować.

W przybliżeniu: jeden slajd do skanowania = 1zł.

Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem (Klik)

Czym najlepiej wysłać Slajdy z Śląska?

Z naszego doświadczenia najlepiej sprawdza się jedna z czterech możliwości

KurjerzyPaczkomaty: KRA275
lub IPK4558786
FurgonetkaPoczta Polska

Gdzie skanowano we Śląsku?

 • Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bojkowska 37/3, 44-100 Gliwice
  • Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej.
 • Muzeum Śląskie, ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, woj. śląskie
  • Digitalizacja zasobów własnych
 • Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, woj. śląskie
  • Wykonanie digitalizacji materiałów archiwalnych w ramach projektu Dziedzictwo cywilizacyjne w Archiwum Książąt Pszczyńskich.
 • Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie
  • Rozbudowa środowiska przeznaczonego do przechowywania i archiwizowania oryginalnych pierwotnych nieprzetworzonych plików obrazowych powstałych w procesie digitalizacji wszelkiego rodzaju drukowanych zasobów uczelni.
 • Książnica Cieszyńska, ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn, woj. śląskie
  • Digitalizacja kolekcji gazet i czasopism wydawanych w latach 1851-1939, a polegająca na: wykonaniu 81 850 plików skanów w formacie TIFF.
 • Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Katowicach, ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice, woj. śląskie
  • Digitalizacja zasobów własnych
 • Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie
  • Digitalizacja elementów maszyn górniczych
 • Muzeum Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, woj. śląskie
  • Digitalizacja obiektów przyrodniczych
 • Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach, Plac Wolności 10, 40-078 Katowice, woj. śląskie
  • Digitalizacji akt
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II, ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec, woj. śląskie
  • Digitalizacja archiwów dokumentacji medycznej.
 • Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, woj. śląskie
  • Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego-kronik szkolnych, realizowanego w ramach działania 4.1 Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Profesjonalne skanowanie zdjęć w Bytomiu

skanowanie zdjęć BytomJak zlecić skanowanie zdjęć z Bytomia?

Wystarczy zapakować zdjęcia w kopertę lub paczkę i nadać je na poczcie lub kurierem na nasz adres:

Stefana Batorego 25/828, 31-135 Kraków – Digitalizowanie.pl

skanowanie zdjęć Bytom

Do zdjęć przeznaczonych do skanowania należy dodać kartkę z informacją:

Imię i Nazwisko; Numer telefonu; Adres email;

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem od razu po odebraniu przesyłki. W międzyczasie zdjęcia już będziemy digitalizować.

W przybliżeniu: jedno zdjęcie do skanowania = 1zł.

Czym najlepiej wysłać zdjęcia z Bytomia?

Z naszego doświadczenia najlepiej sprawdza się jedna z czterech możliwości

logo_serwisKurjerzypaczkomat-dzienPaczkomaty: KRA275
lub IPK4558786
logoFurgonetkalogo_pocztaPoczta Polska

Jak przebiega profesjonalne skanowanie zdjęć z Bytomia?

Oko wydaje się w najwyższym stopniu precyzyjnym organem do odtwarzania obrazu barwnego. Jego peryferyczność barwna wydaje się najwyższa (w skonfrontowaniu z pozostałymi urządzeniami reagującymi na barwę: skanerami, monitorami, drukarkami).

Dolegliwością obserwacji wzrokowej wydaje się subiektywizm, oczy pewnych osób w znacznym stopniu różnią się od siebie.

Podczas skanowania zdjęcie zdobywa kształt edytowalnej cyfrowo bitmapy, złożonej z setek pikseli. Działanie ów opiera się na użyciu wewnętrznego źródła oświetlenia skanera.

Później konwertor analo­gowo-cyfrowy adaptuje znak elektryczny popowstawały na skutek działania oświetlenia na podzespół światłoczuły w postać binarną, jaka jest akceptowana poprzez sprzęty posłu­gujące się systemem dwójkowym, takie jak kompy.

Nasze sprzęty są wyposażone w algorytmy przyspie­szające pracę i pozwalające wykonywanie wstępnej obróbki skanowanych zdjęć automatycznie przez urządzenie.

Określanie parametrów digitalizowania, oraz wprawne przekształcanie zdobywanych obrazów jest wdrożone za sprawą obeznanego operatora skanera (naszego personelu).

Rozdzielczość skanowania wyraża sumę analizowanych punktów skanowanego obrazu na jednostkę długości. Stosowaną jednostką jest dpi. Odróżnia się rozdzielczość optyczną i interpolowaną.

Rozdzielczość optyczna jest to rozdzielczość fizycznie możliwa do zrealizowania poprzez system optyczno-mechaniczny skanera.

Dopuszczalne jest programowe rozszerzanie punktów do plików otrzymywanych w efekcie skanowania przez układ optyczny. Skanowane zdjęcie jest w takim razie opisywane poprzez większą sumę punktów.  Jest to tzw. roz­dzielczość interpolowana.

Takie wyrabianie rozbudowanych dokumentów elektronicznych prezentujących skanowane zdjęcie jest uzyskiwane przez stosowne prace obli­czeniowe skanera i komputera.

Rozdzielczość interpolowana jest po wielokroć większa od rozdzielczo­ści optycznej.

Profesjonalne skanowanie zdjęć w Bytomiu!

Bytom – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, na Wyżynie Śląskiej, w centrum konurbacji górnośląskiej, historycznie na Górnym Śląsku.

Dzielnice Bytomia

Bobrek (Bytom)
Górniki (Bytom)
Karb (Bytom)
Łagiewniki (Bytom)
Miechowice
Osiedle gen. Jerzego Ziętka
Rozbark
Stolarzowice
Stroszek (Bytom)
Sucha Góra (Bytom)
Szombierki
Śródmieście (Bytom)

Lista zabytków znajdujących się Bytomiu:

 •     Średniowieczny układ urbanistyczny centrum miasta. Owalny plan zabudowy, prostokątny rynek i szachownicowy układ ulic.
 •     Wzgórze św. Małgorzaty – od XI wieku istniał tu warowny gród. Dziś znajduje się tu kościół św. Małgorzaty z 1881 r. oraz cmentarz parafialny.
 •     Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – wzniesiony przed 1254 r. (prawdopodobniej ok. 1230 r.); gotycki, przebudowany na początku XVI wieku i w połowie XIX wieku; we wnętrzu obraz Madonny Bytomskiej z ok. 1415 r.
 •     Park miejski założony w 1870 r.
 •     Piwnice Gorywodów – gotyckie podziemia z końca XIII wieku wymurowane z dolomitu.
 •     Kościół św. Wojciecha – (dawniej Mikołaja) wzniesiony w XIII wieku; w XV wieku przebudowany w XVIII w. W latach 1833–1945 kościół parafialny parafii ewangelicko-augsburskiej
 •     Kościół Świętego Ducha – barokowa kaplica wzniesiona w latach 1721-1728 na miejscu wcześniejszej drewnianej (wzniesionej przez Kazimierza księcia bytomskiego w XIII w.
 •     Krzyż pokutny w kształcie litery T przy ulicy św. Cyryla i Metodego w Łagiewnikach. Prawdopodobnie z XIII – XIV wieku.
 •     Kościół św. Jacka – neoromański, wzniesiony w latach 1908-1911.
 •     Kościół Świętej Trójcy – neogotycki, wzniesiony w 1886.
 •     Kościół św. Barbary – neoromański, wzniesiony w 1928.
 •     Budynek Opery Śląskiej – wzniesiony w latach 1899-1903 w stylu neoklasycystycznym.
 •     Cmentarz Mater Dolorosa – założony w 1876 r. z wieloma zabytkowymi nagrobkami.
 •     Cmentarz Żydowski – założony w 1866 r.
 •     Budynek I LO – ekspresyjny wzniesiony w 1929 r.
 •     Budynek IV LO – secesyjny wzniesiony w 1901 r.
 •     Budynek Szkoły Muzycznej – wzniesiony w latach 1867-1870 w stylu neogotyckim.
 •     Budynki sądu i aresztu śledczego – neogotyk (1860); sąd w stylu neorenesansowym.
 •     Budynek Poczty – neorenesansowy wybudowany w latach 1905-1909.
 •     Budynek filii Muzeum Górnośląskiego – eklektyczny, wybudowany w latach 1897-1898.
 •     Liczne zabytkowe kamienice z XIX i XX wieku (secesyjne, neorenesansowe, neogotyckie, eklektyczne)
 •     Zabytkowe osiedle robotnicze „Kolonia Zgorzelec” z przełomu XIX i XX wieku.
 •     Ruiny Pałacu von Thiele-Wincklerów z lat 1812-1817 w dzisiejszej bytomskiej dzielnicy Miechowice (niem. Miechowitz), zniszczonego w 1945, wraz z pozostałością po dawnym parku pałacowym.
 •     Szyb Krystyna zabytkowy szyb Kopalni Szombierki z wieżą z 1929 roku o unikatowy kształcie.

Skanowanie zdjęć z Bytomia kolejny etap

Otrzymawszy skan zdjęcia o stosownej rozdzielczości na rzecz jego wykorzystywania, pora przystąpić do edycji grafik i ocenić jakość skanu.

Zaplanować określone działania naprawcze.

W pierwszej kolejności Obręb tonalny i zabarwienie. W dalszej kolejności rozpoczyna się przeróbka w przestrzeni obrazu – retuszuje poszarpane obszary, przycina określone partie, tak aby zmienić kompozycję. W końcu zdjęcie się wyostrza.

Jednym z aspektów rekonstrukcji digitalizowanych zdjęć jest fakt, iż za wsparciem narzędzi dostępnych w aplikacjach graficznych można się wyzbyć dużej ilości kłopotów będących zmorą fotografów – takich jak zadrapania na odbitkach lub niechciane elementy w kompozycji zdjęcia.

Rekonstrukcja to znaczy manualne pozbywanie się plamek pyłu na negatywie. Od czasu do czasu skanowanie pozostawia plamki na grafikach, a te ujawniają się podczas przeglądaniu zdjęć. Także pył i rysy na oryginałach są w stanie pozostawiać na skanach plamki.

Rekonstrukcja czyli ręczne naprawianie uszkodzeń mechanicznych. Silnie znoszone fotografie częstokroć mają pęknięcia i szczeliny spowodowane zgięciem albo rozdarciem. Z takich zniszczonych zdjęć można jednak otrzymać doskonałe skany.

Rekonstrukcja to innymi słowy ręczne usuwanie zbędnych detalów. Zdarza się, że bajeczne zdjęcie ma jedną wadę. Kiedy obiekty znajdujące się w tle wydają się powiązane z obiektami na pierwszym planie, powstaje przykry wynik znany jako zlewaniem się szczegółów obrazu.