Profesjonalne skanowanie slajdów w Krakowie

Skanowanie slajdów KrakówJak zlecić skanowanie slajdów z Krakowa?

Wystarczy zapakować Slajdy w kopertę lub paczkę i dostarczyć je osobiście na nasz adres:

Stefana Batorego 25/828, 31-135 Kraków – Digitalizowanie.pl
Pn-Pt 8:00-18:00
Sob 9:00-14:00

lub zapakować Slajdy w kopertę lub paczkę i nadać je na poczcie lub kurierem na nasz adres:

Stefana Batorego 25/828, 31-135 Kraków – Digitalizowanie.pl

Skanowanie slajdów KrakówDo slajdów przeznaczonych do skanowania należy dodać kartkę z informacją:

Imię i Nazwisko; Numer telefonu; Adres email;

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem od razu po odebraniu przesyłki. W międzyczasie Slajdy już będziemy digitalizować.

W przybliżeniu: jeden slajd do skanowania = 1zł.

Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem (Klik)

Czym najlepiej wysłać Slajdy z Krakowa?

Z naszego doświadczenia najlepiej sprawdza się jedna z czterech możliwości

KurjerzyPaczkomaty: KRA275
lub IPK4558786
FurgonetkaPoczta Polska

Gdzie skanowano w Krakowie?

 • Uniwersytet Jagielloński , ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie
  • Slajdy i filmy w rolkach dla digitalizacji archiwaliów na potrzeby Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kraków
  • Digitalizacja zbiorów specjalnych, w tym głęboko zszytych czasopism starodrucznych o ograniczonym kącie otwarcia.
 •  Muzeum Narodowe w Krakowie , Al. 3-go Maja 1, 30-062 Kraków, woj. małopolskie
  • Postprodukcja, montaż nieliniowy filmów i obróbka graficzna zdigitalizowanych obiektów.
  • Digitalizacja i mikrofilmowanie zbiorów rękopiśmiennych i drukowanych. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: Cyfrowe dziedzictwo kulturowe – stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski. Digitalizacja i mikrofilmowanie obejmie ok. 207 183 stron zbiorów drukowanych i rękopiśmiennych.
  • Cyfrowe dziedzictwo kulturowe – stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski. Projekt współfinansowany jest ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Oś Priorytetowa: 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Numer i nazwa Działania: 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  • Budowa infrastruktury digitalizacyjnej dla kultury w sieci
  • Wykonanie i obróbka zdjęć na potrzeby digitalizacji numizmatów oraz opracowanie i wykonanie interaktywnej prezentacji i wygaszaczy ekranu. Wykonanie fotografii eksponatów numizmatycznych i obróbka graficzna wykonanych przez Wykonawcę oraz dostarczonych przez Zamawiającego fotografii na potrzeby prezentacji.
  • Planowana Digitalizacja w ramach projektu obejmujących kolekcję rękopisów i książek oraz mebli i pamiątek z kolekcji związanych z Józefem Czapskim oraz jego siostrą Marią Czapską.
  • Konserwacja 2040 negatywów szklanych pochodzących z końca XIX i pocz. XX w. o tematyce związanej z regionem Małopolski. Typowane do konserwacji najcenniejsze szklane negatywy mają dużą wartość dokumentacyjną, historyczną jak i ikonograficzną (stanowiąc niejednokrotnie jedyny dokument zachowania zaginionych czy zniszczonych w trakcie wojen obiektów). Kolekcja pochodzi z 4 instytucji uczestniczących w projekcie Krajobraz Małopolski na szklanych negatywach: 1. Muzeum Narodowego w Krakowie, 2. Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, 3. Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, 4. Muzeum Regionalnego w Myślenicach – Dom Grecki. Zabiegi konserwatorskie mają na celu usunięcie przed digitalizacją wszelkich wad widocznych na nośnikach transparentnych zarówno zanieczyszczeń, jak i uszkodzeń mechanicznych i innych, powodujących ryzyko skaz na obrazie cyfrowym. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Krajobraz Małopolski na szklanych negatywach. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura+, Priorytet Digitalizacja.
  • Wykonanie portalu internetowego do prezentacji zdigitalizowanych zasobów muzealnych.
 •  Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” , ul. Wita Stwosza 12, 30-965 Kraków
  • Zaprojektowanie i wykonanie stałej ekspozycji, projekt i realizacja elementów identyfikacji wizualnej w przestrzeniach wystaw czasowych, sporządzenie projektu wykonawczego a także specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych i digitalizacji zbiorów. Zakres opracowań projektowych obejmuje całość stałej wystawy wraz z niezbędnymi opracowaniami branżowymi oraz ze szczegółowym scenariuszem wystawy, projektem identyfikacji wizualnej, projektem grafiki, opracowaniem zbiorów do celów ekspozycji.
  • Zdigitalizowanie zdjęć w ilości 739 szt. i dokumentów przeznaczonych na ekspozycję stałą oraz wirtualną na stronie internetowej Muzeum.
 • Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie , ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków, woj. małopolskie
  • Masowe przechowywanie danych dla Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Wieloletniego Kultura +, w ramach wieloletniego Programu Rządowego Kultura +/Digitalizacja.
 • Archiwum Państwowe w Krakowie , ul. Sienna 16, 30-960 Kraków, woj. małopolskie
  • Digitalizacja zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie wraz z dostawą, nośników do przechowywania zdigitalizowanych zbiorów. Wielkość zamówienia Digitalizacji poddanych zostanie łącznie 119 198 stron dokumentów różnego typu i formatu, w tym zbiory historyczne zszyte i oprawne oraz pojedyncze dokumenty w tym mapy i dokumentacja techniczna.
 • Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie , Al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków
  • Restauracja i konserwacja jedynego zachowanego na świecie samolotu LWD ŻURAW. Zabiegi konserwatorskie będą realizowane w zgodzie z dobrymi praktykami w zakresie opracowywania i ewidencjonowania zbiorów, w tym m.in. standardami digitalizacji obiektu – cały proces zostanie udokumentowany fotograficznie, a zdjęcia odrestaurowanego samolotu zostaną udostępnione niezależnej podstronie witryny internetowej MLP.
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Plac Matejki 13, 31-157 Kraków
  • Digitalizacja obiektów zabytkowych
 • Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków
  • Digitalizacja wybranych zbiorów, przygotowanie interaktywnych prezentacji multimedialnych i filmów, wizualizacji oraz gier o charakterze promocyjno-dydaktycznym na potrzeby wirtualnego muzeum i Sali edukacyjnej
 • Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka”, ul. Szczepańska 2, 31-011 Kraków, woj. małopolskie
  • Wykonanie prezentacji treści audiowizualnych dla potrzeb wystawy stałej Tadeusza Kantora z kolekcji Cricoteki; b. digitalizacja i obróbka cyfrowa materiału filmowego oraz fotografii
 • Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Sarego 2, 31-047 Kraków, woj. małopolskie
  • Digitalizacja dokumentów.
 • Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie , ul. Smętna 12, 31-343 Kraków
  • Wdrożenie elektronicznego systemu redagowania i produkcji czasopisma Pharmacological Reports umożliwiającego jego szybką i zautomatyzowaną dystrybucję oraz digitalizację archiwum.

Profesjonalne skanowanie zdjęć w Opolu

Skanowanie zdjęć OpoleSkanowanie zdjęć z Opola?

Wystarczy zapakować zdjęcia w kopertę lub paczkę i dostarczyć je osobiście na nasz adres:

Stefana Batorego 25/828, 31-135 Kraków – Digitalizowanie.pl
Pn-Pt 8:00-18:00
Sob 9:00-14:00

lub zapakować zdjęcia w kopertę lub paczkę i nadać je na poczcie lub kurierem na nasz adres:

Stefana Batorego 25/828, 31-135 Kraków – Digitalizowanie.pl

Skanowanie zdjęć OpoleDo zdjęć przeznaczonych do skanowania należy dodać kartkę z informacją:

Imię i Nazwisko; Numer telefonu; Adres email;

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem od razu po odebraniu przesyłki. W międzyczasie zdjęcia już będziemy digitalizować.

W przybliżeniu: jedno zdjęcie do skanowania = 1zł.

Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem (Klik)

Czym najlepiej wysłać zdjęcia z Opola?

Z naszego doświadczenia najlepiej sprawdza się jedna z czterech możliwości

Skanowanie zdjęć OpoleKurjerzySkanowanie zdjęć OpolePaczkomaty: KRA275
lub IPK4558786
Skanowanie zdjęć OpoleFurgonetkaSkanowanie zdjęć OpolePoczta Polska

Profesjonalne skanowanie zdjęć z Opola

Głębia kolorów – nakreśla, ile barw odwzorowuje zeskanowane zdjęcie. Wyrażana jest ilością bitów zawierających informację o kolorach. Podawać można ilość bitów zawierającą informację o pełnej barwie danego punktu (piksela) lub ilość bitów zawierającą informację o pojedynczej barwie składowej. Np. w 24-bitowej przestrzeni barwnej RGB barwę punktu (piksela) oznaczają 24 bity, a na każdą z trzech składowych (czerwony, zielony, niebieski) przypada 8 bitów.

JPEG (*.jpg) – Format danych JPEG zapewnia dobry stopnień kompresji danych obrazu. Jednakże zbyt wysoki pułap kompresji skutkuje zredukowaniem jakości obrazu. Utraconych danych dotyczących jakości obrazu nie można przywrócić; jakość ulega pogorszeniu po każdym zapisaniu danych. Kiedy wymagane jest wielokrotne modyfikowanie, nobilituje się wykorzystanie formatu TIFF.

Kalibracja barwna – odpowiednie przygotowanie urządzeń oraz oprogramowaniu do procesu digitalizacji.

Kopia użytkowa – reprodukcja cyfrowa materiałów archiwalnych utworzona z kopii wzorcowej w zamyśle udostępnienia materiałów archiwalnych w razie potrzeby.

Kopia wzorcowa – duplikat cyfrowy materiałów archiwalnych o wzorcowych parametrach. Kopie wykonuje się w zamiarze zabezpieczenia materiałów archiwalnych i nie podlega ona obróbce graficznej.

Skanowanie zdjęć z Opola …

Opole – miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, na Nizinie Śląskiej, nad rzeką Odrą. Opole znane jest również jako „Stolica Polskiej Piosenki”.

Według danych GUS z 2015 r. miasto liczy 119 465 mieszkańców co daje 32 miejsce w Polsce pod względem liczby ludności.

Od 1950 r. stolica województwa opolskiego[4]. Główny ośrodek gospodarczy, naukowy, kulturalny i administracyjny województwa. Siedziba władz ziemskiego powiatu opolskiego. Jedna z historycznych stolic Górnego Śląska i jedno z najstarszych miast w Polsce.

Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem (Klik)

Opolskie miejsca i atrakcje turystyczne:

Katedra Świętego Krzyża
Kościół Świętej Trójcy z kaplicą piastowską- mauzoleum Piastów Śląskich
Rynek Starego Miasta
ul. Krakowska
fontanną z pomnikiem opolskiej Ceres z 1907 r. na Placu Daszyńskiego
Plac Wolności
Pomnik Bojownikom o Wolność Śląska Opolskiego z 1970 (autor: Jan Borowczak)
zabudowa Starego Miasta
Most Groszowy (tzw. Zielony)
Ogród zoologiczny – jedyne w Polsce uchatki kalifornijskie i jeden z dwóch ogrodów polskich, gdzie są eksponowane goryle
Aleja Gwiazd Festiwalu Polskiej Piosenki
Wieża Piastowska
Amfiteatr
Opolska Wenecja
Cmentarz przy ul. Wrocławskiej w Opolu
Cmentarz żydowski w Opolu
Cmentarz choleryczny w Opolu

 • Opole Główne (Dworzec)
 • Opole Zachodnie
 • Opole Wschodnie
 • Opole Gosławice
 • Opole Groszowice
 • Opole Grotowice
Szpitale publiczne

 • Szpital Wojewódzki w Opolu
 • Szpital Specjalistyczny Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków w Opolu
 • Opolskie Centrum Onkologii
 • Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu
 • 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu
 • Szpital MSWiA w Opolu[51]

Skanowanie starych zdjęć z Opola

Korekcja balansu 3 kolorów – balansuje nasycenie koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego dla całego zeskanowanego slajdu i zdjęcia.

Korekcja cieni – wyrzucenie cieni ze skanowanych zdjęć i slajdów, na jakich widnieje nadmiernie dużo oświetlenia w tle.

Negatywy – są odwróconym obrazem pozy­tywu; to znaczy, że kolor czarny na orygi­nalnym obrazie inicjuje się jako biały i vice versa. Tony pośred­nie są także odwrócone, ciemne szarości stają się szarościami jasnymi, i opacznie.

OCR – obróbka zeskanowanych zdjęć na edytowalny tekst np. Word. Operacja jest nie użyta przy skanowaniu zdjęć gdyż mogłoby to zredukować jakość skanu.

Można zeskanować dokument i przekonwertować tekst na dane, które dają się później edytować za pomocą edytora tekstu. Ten proces jest nazywany optycznym rozpoznawaniem znaków.

Za pomocą funkcji Dust Removal (Usuwanie pyłków) w programie skanera można „wyczyścić” ślady pyłków z oryginałów podczas skanowania. Przed skanowaniem oryginałów należy delikatnie usunąć widoczne na nich pyłki – wydmuchując je.

Ważne zdjęcia – stare dobre czasy

Ważne zdjęcia posiada każdy z nas. Są to takie o których wystarczy słowne wspomnienie a już jawią nam się przed oczami. Mogą to być unikatowe chwile, bliscy, niepowtarzalne momenty, cokolwiek się na nich znajduję zawsze warto pomyśleć o prawdziwym trosce o nie i zeskanowaniu zdjęć.

Spis Treści:

 1. Skanujemy wszystkie zdjęcia, negatywy i slajdy
 2. Domowe archiwum z zeskanowanych zdjęć to podstawa
 3. Jeśli skanowane zdjęcie jest w kiepskim stanie to doradzamy rekonstrukcję
 4. Jak zlecić skanowanie zdjęć?

Skanujemy wszystkie zdjęcia, negatywy i slajdy

W miniaturce jak i w samym poście możecie oglądać zdjęcie moje (czyli autora postu) z wieku dziecięcego. Może za dużo nie pamiętam z tamtego okresu ale to już stare zdjęcie jest dla mnie wyjątkowo bliskie, zawsze wpędza mnie w sentymentalny nastrój przynosząc jednocześnie spokój przeszłości. Może to żółte przebarwienie wpływa dodatnio na moje wspomnienie?

Domowe archiwum z zeskanowanych zdjęć to podstawa

Dobrze mieć zeskanowane zdjęcia  te najważniejsze jak i mniej ważne. Nigdy nie wiemy kiedy mogą przydać się z okazji uroczystości, świąt czy po prostu przepięknego prezentu.

Jeśli skanowane zdjęcie jest w kiepskim stanie to doradzamy rekonstrukcję

Jeśli natraficie na jakąś nie miłą niespodziankę w rodzinnym albumie w postaci zniszczonego zdjęcia, nie panikujcie! Rekonstrukcja zdjęć to nasza pasja. Potrafimy usunąć rysy, poprawić kolory, wykadrować zdjęcia a nawet pokolorować czarno-białe stare fotografie.

Jak zlecić skanowanie zdjęć

Chcesz zlecić wykonanie skanowania zdjęć? Wykonujemy prace w terminach i bez zadawania zbędnych pytań. Dla stałej współpracy oferujemy indywidualne warunki i terminy realizacji.

Dostarcz do skanowania zdjęcia, slajdy, negatywy, klisze lub odbitki na adres ul. Stefana Batorego 25/828, 31-135 Kraków

lub napisz do nas na adres mailowy:

kontakt@digitalizowanie.pl (czynny 24h/7)
Tel.: 12 632 70 99
Pn.-Pt.: 8:00-18:00
Sob.: 9:00-14:00

Następnie wyślij do skanowania: slajdy, negatywy, klisze, zdjęcia lub odbitki na adres ul. Stefana Batorego 25/828, 31-135 Kraków

skanowanie zdjęć

Polecamy również polubić nasze nowe konto na FB

Skaner a Oko – digitalizowanie.pl radzi

Czy nie zastanawialiście się kiedyś jak wyglądała ewolucja skanowania obrazów w wysokiej jakości w konfrontacji z wiedzą o ludzkim oku i jego mózgu? 🙂

skaner i oko 5

Spis treści:

 1. Digitalizacja zdjęć – porównanie.
 2. Droga ludzkiej digitalizacji zdjęć i obrazu.
 3. Schemat i rozwój digitalizacji zdjęć.
 4. Digitalizacja zdjęć – jak daleko do ideału?
 5. Jak zlecić digitalizację zdjęć.

Digitalizacja zdjęć – porównanie

Oko ludzkie jest najdoskonalszym znanym nam odbiorcą barw. Od wielu lat próbujemy odtworzyć tę doskonałość w postaci skanerów obrazów i urządzeń wyposażonych w mechanizmy optyczne naśladujące specyficzne działanie aparatu wzroku.

Aparaty fotograficzne, drukarki, skanery, wszystkie te urządzenia przez lata, a niektóre już przez wieki doprowadzane są do coraz to bliższego ideału stanu technicznego. Jednak to jeszcze nie jest to, co odbiera ludzkie oko.

Mechanizm widzenia jest tak inteligentnie skonstruowany, że nie sposób go podrobić ot tak sobie.

Digitalizacja zdjęć

Droga ludzkiej digitalizacji zdjęć i obrazu

Na razie doszliśmy, jako cywilizacja, do punktu, w którym nasze skanery i drukarki rozróżniają kolory i potrafią z większą lub mniejszą dokładnością je odwzorować.

Oko ludzkie funkcjonuje, jak zapewne każdy po podstawówce wie, na podstawie sygnałów zewnętrznych, światła odbitego od poszczególnych oglądanych przedmiotów. To w środku dopiero dzieje się „magia”. Do mózgu dociera impuls i nasz najmądrzejszy organ nazywa to co widzi. Oczywiście jest to sprawa subiektywna, czy dla kogoś niebieski pozostaje niebieskim, czy już jest turkusem albo chabrowym 😉Digitalizacja zdjęć

Skanery, drukarki i inne urządzenia reagujące na barwę, jak już wspominałam na początku są tylko dążeniem do ideału, jaki wyznaczyła nam natura. Swoją drogą chyba nigdy nie dotrzemy do tego punktu, w którym podrobimy tak doskonały twór. Obym miała rację.

Niemniej jednak dążymy i jesteśmy w tym coraz lepsi i coraz bardziej wymagający.

Jeżeli chodzi o wykorzystywanie „podrabiania” natury do celów naukowych to jestem obiema rękami „za”. Dzięki temu możemy pomóc sobie wzajemnie lepiej poznawać nasz piękny świat.Digitalizacja zdjęć

Schemat i rozwój digitalizacji zdjęć

Skanery działają w systemie RGB(red, green,blue) dokładnie jak oko ludzkie, co pozwala na odtworzenie procesu widzenia w skanowaniu dokumentów i zdjęć, bo to możemy zrobić. Nie potrafimy skanować wprost z natury a skanowane obrazy wykonane przy pomocy aparatu lub kamery już są w jakiś sposób przetworzone, barwy znajdujące się na nich również.

Mimo, iż często odtworzone przez nas obrazy natury są jedynie kopią barw i kształtów, potrafimy dostrzec jak poprawiły się nasze umiejętności digitalizowania obrazów. Bo to co się właśnie dzieje wokół nas nie jest niczym innym jak digitalizowaniem obrazów rzeczywistych, widzianych przez nas gołym okiem i próbą zatrzymania momentów z życia na tyle doskonale jak tylko może nam na to pozwolić technika.

Digitalizacja zdjęćDigitalizacja zdjęć – jak daleko do ideału?

Skanery rozpoznają barwy podobnie jak człowiek, ale tylko w niewielkim procencie. Jest w tym wszystkim ogromny udział światła odbitego, skaner zamienia następnie odbite światło na punkty w odpowiednich barwach z palety RGB. Jest to odwzorowanie bardzo pośrednie, gdyż na dobrą sprawę, jest to sczytywanie już przetworzonego i zdigitalizowanego wizerunku rzeczywistości. Może to być lepsza lub gorsza kopia świata, to zależy od wielu czynników. Zewnętrznych jak i wewnętrznej, subiektywnej oceny kolorów.

Nigdy chyba nie dojdziemy do perfekcji jaką osiągnął organizm ludzki w swym cudownym boskim zamyśle, ale to też nie o to chodzi. Ważne że już osiągnęliśmy w temacie skanowania obrazów, digitalizacji zdjęć i odwzorowania rzeczywistości, efekt godny podziwu.

Skanowanie zdjęć jest naszą pasją w punkcie skanowania zdjęć w Krakowie, chcemy jak najdoskonalej pomóc wam na nowo odzyskiwać utracone chwile i przypominać sobie jak świat wyglądał pięknie widziany oczami waszych przodków.

Jak zlecić digitalizacje zdjęć

Chcesz zlecić wykonanie skanowania zdjęć? Wykonujemy prace w terminach i bez zadawania zbędnych pytań. Dla stałej współpracy oferujemy indywidualne warunki i terminy realizacji.

 

kontakt@digitalizowanie.pl (czynny 24h/7)
Tel.: 12 632 70 99
Pn.-Pt.: 8:00-18:00
Sob.: 9:00-14:00

Następnie wyślij do skanowania: slajdy, negatywy,klisze, zdjęcia lub odbitki na adres ul. Stefana Batorego 25/828, 31-135 Kraków

 

 

Digitalizacja zdjęć

Przyjdźcie do nas i zróbmy razem wszystko co w naszej mocy aby skanowane obrazy były tak piękne jak widziane gołym okiem naszych dziadków.

Polecamy również polubić nasze nowe konto na FB