Profesjonalne skanowanie zdjęć w Opolu

Skanowanie zdjęć OpoleSkanowanie zdjęć z Opola?

Wystarczy zapakować zdjęcia w kopertę lub paczkę i dostarczyć je osobiście na nasz adres:

Stefana Batorego 25/828, 31-135 Kraków – Digitalizowanie.pl
Pn-Pt 8:00-18:00
Sob 9:00-14:00

lub zapakować zdjęcia w kopertę lub paczkę i nadać je na poczcie lub kurierem na nasz adres:

Stefana Batorego 25/828, 31-135 Kraków – Digitalizowanie.pl

Skanowanie zdjęć OpoleDo zdjęć przeznaczonych do skanowania należy dodać kartkę z informacją:

Imię i Nazwisko; Numer telefonu; Adres email;

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem od razu po odebraniu przesyłki. W międzyczasie zdjęcia już będziemy digitalizować.

W przybliżeniu: jedno zdjęcie do skanowania = 1zł.

Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem (Klik)

Czym najlepiej wysłać zdjęcia z Opola?

Z naszego doświadczenia najlepiej sprawdza się jedna z czterech możliwości

Skanowanie zdjęć OpoleKurjerzySkanowanie zdjęć OpolePaczkomaty: KRA275
lub IPK4558786
Skanowanie zdjęć OpoleFurgonetkaSkanowanie zdjęć OpolePoczta Polska

Profesjonalne skanowanie zdjęć z Opola

Głębia kolorów – nakreśla, ile barw odwzorowuje zeskanowane zdjęcie. Wyrażana jest ilością bitów zawierających informację o kolorach. Podawać można ilość bitów zawierającą informację o pełnej barwie danego punktu (piksela) lub ilość bitów zawierającą informację o pojedynczej barwie składowej. Np. w 24-bitowej przestrzeni barwnej RGB barwę punktu (piksela) oznaczają 24 bity, a na każdą z trzech składowych (czerwony, zielony, niebieski) przypada 8 bitów.

JPEG (*.jpg) – Format danych JPEG zapewnia dobry stopnień kompresji danych obrazu. Jednakże zbyt wysoki pułap kompresji skutkuje zredukowaniem jakości obrazu. Utraconych danych dotyczących jakości obrazu nie można przywrócić; jakość ulega pogorszeniu po każdym zapisaniu danych. Kiedy wymagane jest wielokrotne modyfikowanie, nobilituje się wykorzystanie formatu TIFF.

Kalibracja barwna – odpowiednie przygotowanie urządzeń oraz oprogramowaniu do procesu digitalizacji.

Kopia użytkowa – reprodukcja cyfrowa materiałów archiwalnych utworzona z kopii wzorcowej w zamyśle udostępnienia materiałów archiwalnych w razie potrzeby.

Kopia wzorcowa – duplikat cyfrowy materiałów archiwalnych o wzorcowych parametrach. Kopie wykonuje się w zamiarze zabezpieczenia materiałów archiwalnych i nie podlega ona obróbce graficznej.

Skanowanie zdjęć z Opola …

Opole – miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, na Nizinie Śląskiej, nad rzeką Odrą. Opole znane jest również jako „Stolica Polskiej Piosenki”.

Według danych GUS z 2015 r. miasto liczy 119 465 mieszkańców co daje 32 miejsce w Polsce pod względem liczby ludności.

Od 1950 r. stolica województwa opolskiego[4]. Główny ośrodek gospodarczy, naukowy, kulturalny i administracyjny województwa. Siedziba władz ziemskiego powiatu opolskiego. Jedna z historycznych stolic Górnego Śląska i jedno z najstarszych miast w Polsce.

Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem (Klik)

Opolskie miejsca i atrakcje turystyczne:

Katedra Świętego Krzyża
Kościół Świętej Trójcy z kaplicą piastowską- mauzoleum Piastów Śląskich
Rynek Starego Miasta
ul. Krakowska
fontanną z pomnikiem opolskiej Ceres z 1907 r. na Placu Daszyńskiego
Plac Wolności
Pomnik Bojownikom o Wolność Śląska Opolskiego z 1970 (autor: Jan Borowczak)
zabudowa Starego Miasta
Most Groszowy (tzw. Zielony)
Ogród zoologiczny – jedyne w Polsce uchatki kalifornijskie i jeden z dwóch ogrodów polskich, gdzie są eksponowane goryle
Aleja Gwiazd Festiwalu Polskiej Piosenki
Wieża Piastowska
Amfiteatr
Opolska Wenecja
Cmentarz przy ul. Wrocławskiej w Opolu
Cmentarz żydowski w Opolu
Cmentarz choleryczny w Opolu

 • Opole Główne (Dworzec)
 • Opole Zachodnie
 • Opole Wschodnie
 • Opole Gosławice
 • Opole Groszowice
 • Opole Grotowice
Szpitale publiczne

 • Szpital Wojewódzki w Opolu
 • Szpital Specjalistyczny Ginekologiczno-Położniczy i Noworodków w Opolu
 • Opolskie Centrum Onkologii
 • Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu
 • 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Opolu
 • Szpital MSWiA w Opolu[51]

Skanowanie starych zdjęć z Opola

Korekcja balansu 3 kolorów – balansuje nasycenie koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego dla całego zeskanowanego slajdu i zdjęcia.

Korekcja cieni – wyrzucenie cieni ze skanowanych zdjęć i slajdów, na jakich widnieje nadmiernie dużo oświetlenia w tle.

Negatywy – są odwróconym obrazem pozy­tywu; to znaczy, że kolor czarny na orygi­nalnym obrazie inicjuje się jako biały i vice versa. Tony pośred­nie są także odwrócone, ciemne szarości stają się szarościami jasnymi, i opacznie.

OCR – obróbka zeskanowanych zdjęć na edytowalny tekst np. Word. Operacja jest nie użyta przy skanowaniu zdjęć gdyż mogłoby to zredukować jakość skanu.

Można zeskanować dokument i przekonwertować tekst na dane, które dają się później edytować za pomocą edytora tekstu. Ten proces jest nazywany optycznym rozpoznawaniem znaków.

Za pomocą funkcji Dust Removal (Usuwanie pyłków) w programie skanera można „wyczyścić” ślady pyłków z oryginałów podczas skanowania. Przed skanowaniem oryginałów należy delikatnie usunąć widoczne na nich pyłki – wydmuchując je.

Profesjonalne skanowanie zdjęć w Białymstoku

Skanowanie zdjęć BiałystokJak zlecić skanowanie zdjęć z Białegostoku?

Wystarczy zapakować zdjęcia w kopertę lub paczkę i nadać je na poczcie lub kurierem na nasz adres:

Stefana Batorego 25/828, 31-135 Kraków – Digitalizowanie.pl

Skanowanie zdjęć Białystok

Do zdjęć przeznaczonych do skanowania należy dodać kartkę z informacją:

Imię i Nazwisko; Numer telefonu; Adres email;

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem od razu po odebraniu przesyłki. W międzyczasie zdjęcia już będziemy digitalizować.

W przybliżeniu: jedno zdjęcie do skanowania = 1zł.

Czym najlepiej wysłać zdjęcia z Białegostoku?

Z naszego doświadczenia najlepiej sprawdza się jedna z czterech możliwości

logo_serwisKurjerzypaczkomat-dzienPaczkomaty: KRA275
lub IPK4558786
logoFurgonetkalogo_pocztaPoczta Polska

Jak przebiega profesjonalne skanowanie zdjęć z Białegostoku?

W oknie dialogowym, w większości wypadków pod położeniem skanu zwierzchniego zdjęcia, widnieje także pojemność planowanego skanu – pamięci potrzebnej do zapisania pliku zdjęcia otrzymanego po skanowaniu.

Nad polem skanu zdjęcia umiejscowione są funkcyjne skanowania, np. zoom, wskaźniki przeróbek jasności, ostrości itd.

Operator wykonuje dwa skanowania: początkowe i szczytowe. Po skanowaniu wstę­pnym zdjęcia, plik ujawnia się na ekranie monitora. Operator powinien dobierać zakres skanowania z obrazu wejściowego, skorygować jego czytelność, kontrast, a również skonfigurować raz jeszcze pozostałe parametry skanowania danego zdjęcia.
Skanowanie początkowe wolno wykonywać wielokrotnie. Dopiero po pozyskaniu za­dowalającego obrazu, obserwowanego na polu monitora, następuje skanowa­nie fundamentalne i przesłanie wytworzonego pliku do pamięci komputera. Plik ten jest czystym skanem przesłanego przez Państwa zdjęcia.

Po zrobionym skanowaniu zdjęcia fizycznego oglądamy na ekranie monitora zdjęcie cyfrowe. Za wsparciem automatycznych programów aplikacyjnych może ulegać korygowaniu.
Typowymi funkcjami korygującymi są: wyostrzanie obrazu, wymazywanie przebarwień, korekcje barwne całości czy zaznaczanych szczegółów obrazu,  zwiększanie lub minimalizowanie kontrastu, skalowanie obrazu. W naszym wypadku samoczynne – likwi­dowanie zarysowań i uszkodzeń obrazu itd.

Profesjonalne skanowanie zdjęć w Białymstoku!

Białystok – miasto na prawach powiatu w północno-wschodniej Polsce, położone na Nizinie Północnopodlaskiej, nad rzeką Białą. Jest stolicą województwa podlaskiego i siedzibą władz ziemskiego powiatu białostockiego.

Parki w Białymstoku

 •     Park Antoniuk
 •     Park Branickich
 •     Park Centralny
 •     Park Dojlidy
 •     Park im. Dziekońskiej
 •     Park Planty
 •     Park im. księcia J. Poniatowskiego
 •     Park Konstytucji 3 Maja
 •     Park im. Bł. ks. Michała Sopoćki
Osiedla Białegostoku

 •     Centrum
 •     Białostoczek
 •     Sienkiewicza
 •     Bojary
 •     Piaski
 •     Przydworcowe
 •     Młodych
 •     Antoniuk
 •     Jaroszówka
 •     Wygoda
 •     Piasta I
 •     Piasta II
 •     Skorupy
 •     Mickiewicza
 •     Dojlidy
 •     Bema
 •     Kawaleryjskie
 •     Nowe Miasto
 •     Zielone Wzgórza
 •     Starosielce
 •     Słoneczny Stok
 •     Leśna Dolina
 •     Wysoki Stoczek
 •     Dziesięciny I
 •     Dziesięciny II
 •     Bacieczki
 •     Zawady
 •     Dojlidy Górne
Uczelnie

 •     Politechnika Białostocka
 •     Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 •     Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie filia w Białymstoku
 •     Uniwersytet w Białymstoku
 •     Akademia Teatralna w Warszawie filia w Białymstoku
 •     Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
 •     Papieski Wydział Teologiczny Sekcja św. Jana Chrzciciela Studium Teologii w Białymstoku
 •     Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku
 •     Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 •     Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 •     Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
 •     Wyższa Szkoła Menedżerska w Białymstoku
 •     Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie wydział zamiejscowy w Białymstoku
 •     Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
 •     Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
 •     Nauczycielskie Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku

Skanowanie zdjęć z Białegostoku kolejny etap

Skanery mogą być przeznaczone do skanowania wyłącznie obrazów zapisanych na zdjęciach, ale także do skanowania obrazów zapisanych na slajdach i innych materiałach transparentnych (np. klisz i negatywów fotograficznych).

Skaner przeznaczony do skanowania dokumentów transparentnych jest wyposażony w szereg dodatkowych elementów. Na przykład wstawianych do skanera szuflad z ramkami do wkładania odpowiednich formatów dokumentów transparentnych (filmów fotograficznych 36 mm, typowych formatów klisz fotograficznych).

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom skanujemy wszystkie materiały: zdjęcia, slajdy, negatywy, klisze i inne.

Profesjonalne skanowanie zdjęć w Krośnie

Skanowanie zdjęć KrosnoJak zlecić skanowanie zdjęć z Krosna?

Wystarczy zapakować zdjęcia w kopertę lub paczkę i nadać je na poczcie lub kurierem na nasz adres:

Stefana Batorego 25/828, 31-135 Kraków – Digitalizowanie.pl

Skanowanie zdjęć KrosnoDo zdjęć przeznaczonych do skanowania należy dodać kartkę z informacją:

Imię i Nazwisko; Numer telefonu; Adres email;

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem od razu po odebraniu przesyłki. W międzyczasie zdjęcia już będziemy digitalizować.

W przybliżeniu: jedno zdjęcie do skanowania = 1zł.

Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem (Klik)

Czym najlepiej wysłać zdjęcia z Krosna?

Z naszego doświadczenia najlepiej sprawdza się jedna z czterech możliwości

logo_serwisKurjerzypaczkomat-dzienPaczkomaty: KRA275
lub IPK4558786
logoFurgonetkalogo_pocztaPoczta Polska

Jak przebiega profesjonalne skanowanie zdjęć z Krosna?

Proces skanowania wymaga, by oprogramowanie integrowało urządzenie skanujące z systemem komputero­wym.

Istnieją w zasadzie trzy ewentualności:
można użyć aplikacji dostarczanej ze skanerem (częstokroć najlepsze rozwiązanie),
modułu plug-in łączącego skaner z aplikacją do edycji obrazów
lub opro­gramowania niezależnego przeznaczonego do współpracy z wieloma rozmaitymi skanerami

Niezależnie od tego, którą ewentualność wykorzystamy, możesz scharakteryzować rozdzielczość z jaką mamy wykonać skanowanie zdjęcia.

Standardowo celujemy w „rozdzielczość opty­malną”, w której skan mieści tyle informacji, ile efektywnie potrafi przetworzyć najlepszy na ryku sprzęt drukujący, lecz nie więcej.

Tym samym skanowanie w najwyższej możliwej rozdzielczości najczęś­ciej nie jest odpowiednim zaleceniem dla nas. Pochłana drogocenne miejsce na dysku i spowalnia pracę urządzenia w którym skany będą przez Państwa oglądane; poza tym sprawia wydoby­wanie z oryginałów na ogół większej ilości informacji aniżeli trze­ba.

Profesjonalne skanowanie zdjęć w Krośnie!

Krosno – miasto na prawach powiatu w województwie podkarpackim, siedziba władz powiatu krośnieńskiego.

Ośrodek o znaczeniu regionalnym i subregionalnym. Siedziba wielu instytucji o zasięgu ponadlokalnym: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Okręgowej Komisji Wyborczej, Sądu i Prokuratury Okręgowej, Okręgowego Urzędu Górniczego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego, Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli, Urzędu Celnego, Instytutu Nafty i Gazu oraz RTCN Sucha Góra.

klik

 Dzielnice w Krośnie

Białobrzegi (Krosno)
Krościenko Niżne
Osiedle Ks. Bronisława Markiewicza (Krosno)
Osiedle Stefana Grota-Roweckiego (Krosno)
Osiedle Traugutta (Krosno)
Polanka (Krosno)
Suchodół (Krosno)
Turaszówka
Zawodzie (Krosno)

Parafie rzymskokatolickie Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej – Parafia Farna
Parafia pw. Ducha Świętego
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
Parafia pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli
Parafia pw. św. Wojciecha i Matki Bożej CzęstochowskiejRzymskokatolickie zgromadzenia zakonne Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych – Ojcowie Franciszkanie
Zakon Braci Mniejszych Kapucynów – Ojcowie Kapucyni, Kapelanat Generalny Wojskowego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy z siedzibą w Krośnie
Zgromadzenie św. Michała Archanioła – Księża Michalici
Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo – Siostry Felicjanki
Zgromadzenie Sióstr św. Józefa – Siostry Józefitki
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera – Siostry Klawerianki

Kościoły protestanckie Kościół Adwentystów Dnia Siódmego – zbór w Krośnie
Kościół Zielonoświątkowy – zbór „Dobra Nowina”

Buddyzm Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu

Inne Świecki Ruch Misyjny „Epifania” – zbór w Krośnie
Świadkowie Jehowy – Sala Królestwa, trzy zbory

Skanowanie zdjęć z Krosna kolejny etap

Otwrzymawszy skan o rozdzielczości stosownej na rzecz jego wykorzystywania, pora przystąpić do edycji grafk i ocenić jakość skanu zdjęcia.

Zaplanować określone działania naprawcze. Obręb tonalny i zabarwienie.

W dalszej kolejności rozpoczyna się przeróbki w przestrzeni obrazu – retuszuje poszarpane obszary, przycina określone partie, tak aby zmienić kompozycję. W końcuzdjęcie się wyostrza – ostatni krok.

W rezultacie skanowania zdjęcie zdobywa kształt edytowalnej cyfrowo bitmapy, złożonej z setek pikseli. Działanie ów opiera się na użyciu wewnętrznego źródła oświetlenia skanera.

Zdecy­dowanie wszystkie nasze skanery są wyposażone w algorytmy przyspie­szające ich pracę i pozwalające wykonywanie wstępnej obróbki skanowanych zdjęć.

Określanie parametrów digitalizowania, oraz wprawne przekształcanie zdobywanych obrazów jest wdrożone za sprawą obeznanego operatora skanera.

Profesjonalne skanowanie zdjęć w Gliwicach

skanowanie zdjęć GliwiceJak zlecić skanowanie zdjęć z Gliwic?

Wystarczy zapakować zdjęcia w kopertę lub paczkę i nadać je na poczcie lub kurierem na nasz adres:

Stefana Batorego 25/828, 31-135 Kraków – Digitalizowanie.pl

skanowanie zdjęć Gliwice

Do zdjęć przeznaczonych do skanowania należy dodać kartkę z informacją:

Imię i Nazwisko; Numer telefonu; Adres email;

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem od razu po odebraniu przesyłki. W międzyczasie zdjęcia już będziemy digitalizować.

W przybliżeniu: jedno zdjęcie do skanowania = 1zł.

Czym najlepiej wysłać zdjęcia z Gliwic?

Z naszego doświadczenia najlepiej sprawdza się jedna z czterech możliwości

logo_serwisKurjerzypaczkomat-dzienPaczkomaty: KRA275
lub IPK4558786
logoFurgonetkalogo_pocztaPoczta Polska

Jak przebiega profesjonalne skanowanie zdjęć z Gliwic?

Aby generować skany zdjęć bez skaz, konieczne jest utrzymywa­nie w czystości przestrzeni szklanych.

Skaner powinno się stale przed zaczęciem skanowania wymazywać środkiem do mycia szyb. Wszelka skaza – taka jak pył bądź pęknięcie na zdjęciu – stanie się widoczna na skanie.

Rekomendujemy ścieranie pyłku pędzlem albo wydmuchiwanie go za pomocą sprężonego powietrza.

Uży­wanie rusztowań montażowych do zapobiegania kontaktowi zdjęć ze szkłem pomaga podtrzymać ich ostrość i usuwać wzorce interferencyjne. Wskazane wydaje się dodatkowo skalibrowanie ekranu komputera — dzięki temu manualne przetwa­rzanie obrazów w aplikacji będzie odbywało się na wier­niejszej kopii oryginału, a przeto będzie dodatkowo skutkowało le­piej zbalansowanymi barwami skanów.

Dlatego że otrzymywane pliki skanu zdjęć są duże, kompresja otrzymanych plików jest bardzo korzystna.

W większości przypadków skanowania obrazów używany jest system kodowania JPEG.
Zapis w plikach typu TIFF i BMP jest najszybszy. Ten typ kodowania powoduje : zapisywanie informacji o wszystkich skanowanych punktach. W związku z tym pliki; TIFF i BMP mają, niestety dużą objętość. Stosowanie opisanych formatów jest niezalecane gdy jako konsument nie jesteśmy pewni po co nam takie skany.
Układ JPEG zapisuje informacje w sposób skompresowany, z tej przyczyny też pliki zajmują mniej miejsca. W zależności od typu programu JPEG stopień kompresji może być różny.

Profesjonalne skanowanie zdjęć w Gliwicach!

Białystok – miasto na prawach powiatu w północno-wschodniej Polsce, położone na Nizinie Północnopodlaskiej, nad rzeką Białą. Jest stolicą województwa podlaskiego i siedzibą władz ziemskiego powiatu białostockiego.

Osiedla mieszkaniowe w Gliwicach

 •     Osiedle Aleja Majowa
 •     Osiedle Bajkowe
 •     Osiedle Józefa Bema
 •     Osiedle Gwardii Ludowej
 •     Osiedle Literatów
 •     Osiedle Mikołaja Kopernika
 •     Osiedle Milenium
 •     Osiedle Kosmonautów
 •     Osiedle Obrońców Pokoju
 •     Osiedle Operetka
 •     Osiedle Powstańców Śląskich
 •     Osiedle Sikornik
 •     Osiedle Ludwika Waryńskiego
 •     Osiedle Stefana Żeromskiego
 •     Osiedle Trynek
Muzeum w Gliwicach
Muzeum Geologii Złóż
Muzeum Odlewnictwa Artystycznego
Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów Radiostacja Gliwice
Muzeum Techniki Sanitarnej
Willa Caro
Zamek Piastowski
Kościoły katolickie w Gliwicach

Kościół rzymskokatolicki
Katedra św. Apostołów Piotra i Pawła
Kościół św. Antoniego
Kościół św. Anny
Kościół św. Barbary (Kościół Garnizonowy)
Kościół św. Bartłomieja
Kościół św. Gerarda
Kościół św. Jacka
Kościół św. Jadwigi
Kościół św. Jana Chrzciciela
Kościół św. Jerzego (Dzielnica: Ostropa)
Kościół św. Jerzego (Dzielnica: Łabędy)
Kościół św. Józefa
Kościół św. Michała Archanioła (kościół akademicki)
Kościół św. Rodziny
Kościół Chrystusa Króla
Kościół Ducha Świętego
Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej
Kościół Matki Boskiej Kochawińskiej
Kościół Miłosierdzia Bożego
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
Kościół Narodzenia NMP
Kościół NMP Matki Kościoła
Kościół NMP Wspomożenia Wiernych
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego
Kościół Wniebowzięcia NMP, ul. Kozielska 29
Kościół Wniebowzięcia NMP (Dzielnica: Łabędy)
Kościół Wszystkich Świętych
Kaplica św. Jana Nepomucena (Dzielnice: Bojków, Brzezinka, Czechowice, Ostropa)
Kaplica św. Urbana (Dzielnica: Ostropa)
Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej (Dzielnica: Bojków)
Kościół ormiańskokatolicki
Kościół Trójcy Świętej
Kościół greckokatolicki
Kaplica pw. św. Jadwigi obrządku Bizantyńsko-Ukraińskiego (Dzielnica: Śródmieście)

Kościoły protestanckie w Gliwicach

Kościół Ewangelicko-Augsburski
Kościół Ewangelicki Marcina Lutra w Gliwicach
Kościół Ewangelicki Zbawiciela w Gliwicach
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
zbór w Gliwicach
Kościół Zielonoświątkowy
Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa
zbór w Gliwicach

Skanowanie zdjęć z Gliwic kolejny etap

Skaner składa plik tak by był przygotowany do druku. Plik ten zapamiętany w pamięci jest oglądany na ekranie komputera jako obraz wyjściowy ze skanera [jpeg] i może być przetwarzany za pomocą programów aplikacyjnych na. Gimp.

Wskutek działalności automatyki skanera w urządzeniu mogą być automatycznie poprawiane np. kontrasty obrazów, ostrość (w obrazach nadto ostrych można rozmywać ich krawędzie), dokonywać całościowej bądź miejscowej korekty nasycenia barw podstawowych.

Obraz oglądany na ekranie monitora, uznany za odpowiedni, może być wydrukowany przez drukarkę bądź zapamiętany na dowolnym nośniku np. CD/DVD.

Profesjonalne skanowanie zdjęć w Nowym Sączu

Profesjonalne skanowanie Nowy SączJak zlecić skanowanie zdjęć z Nowym Sączu?

Wystarczy zapakować zdjęcia w kopertę lub paczkę i nadać je na poczcie lub kurierem na nasz adres:

Stefana Batorego 25/828, 31-135 Kraków – Digitalizowanie.pl

Profesjonalne skanowanie Nowy SączDo zdjęć przeznaczonych do skanowania należy dodać kartkę z informacją:

Imię i Nazwisko; Numer telefonu; Adres email;

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem od razu po odebraniu przesyłki. W międzyczasie zdjęcia już będziemy digitalizować.

W przybliżeniu: jedno zdjęcie do skanowania = 1zł.

Czym najlepiej wysłać zdjęcia z Nowego Sącza?

Z naszego doświadczenia najlepiej sprawdza się jedna z czterech możliwości

logo_serwisKurjerzypaczkomat-dzienPaczkomaty: KRA275
lub IPK4558786
logoFurgonetkalogo_pocztaPoczta Polska

Jak przebiega profesjonalne skanowanie zdjęć z Nowego Sącza?

Skanery są głównymi urządzeniami do wprowadzania danych zapisanych na zdjęciach bądź na odmiennych nośnikach (np. slajdach) do układu komputerowego.

Robota operatora sprzętu skanującego polega na przekształcaniu pliku zgodnie ze sztuką i wprowadzaniu go do pamięci komputera (dysku, chmury bądź CD/DVD).

Właściwie przygotowany plik może być oddany zlecającemu skanowanie lub przetwarzany za wsparciem aplikacji graficznych np. poprawienie odcieni, rekonstrukcja, niszczenie zabrudzeń lub dorabianie tła.

Wszystkie nasze skanery dostosowane są do analizy zdjęć kolorowych jak i czarno-białych.

Nasze usługi znajdują powszechne przeznaczenie do wprowadzania informacji do sys­temu komputerowego ze zbiorów rodowych, muzeów, klubów kolekcjonerskich, bibliotek oraz pozostałych organizacji publicznych.

Profesjonalne skanowanie zdjęć w Nowym Sączu!

Nowy Sącz – miasto na prawach powiatu w województwie małopolskim, siedziba ziemskiego powiatu nowosądeckiego. Trzecie pod względem liczby mieszkańców i powierzchni miasto w województwie małopolskim. Węzeł komunikacyjny, główny ośrodek turystyczny Sądecczyzny. Jedno z najstarszych miast w Małopolsce – lokowane 8 listopada 1292 roku. Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.

Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem (Klik)

Lista osiedli Nowego Sącza:
Biegonice
Chruślice
Dąbrówka
Falkowa
Helena
Gołąbkowice
Gorzków
Kaduk
Kochanowskiego
Nawojowska
Piątkowa
Poręba Mała
Przetakówka
Wólki
Zabełcze
Zawada
Na terenie Nowego Sącza działalność duszpasterską prowadzą następujące kościoły i związki wyznaniowe:

Kościół rzymskokatolicki, diecezja tarnowska, 10 parafii w 4 dekanatach: dekanat Nowy Sącz Centrum, dekanat Nowy Sącz Wschód, dekanat Nowy Sącz Zachód, dekanat Stary Sącz:
parafia Matki Bożej Niepokalanej, (kościół MB Niepokalanej)
parafia św. Małgorzaty, (bazylika kolegiacka św. Małgorzaty)
parafia św. Heleny, (kościół Świętego Krzyża, kościół filialny Świętej Heleny)
parafia Ducha Świętego, (kościół św. Ducha (Jezuitów))
parafia św. Rocha, (kościół św. Rocha)
parafia św. Kazimierza, (kościół św. Kazimierza, kościół cmentarny Najświętszej Maryi Panny)
parafia św. Jana Chrzciciela, (kościół św. Jana Chrzciciela)
parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, (kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa (Kolejowy))
parafia Matki Bożej Bolesnej, (kościół Matki Bożej Bolesnej)
parafia św. Wawrzyńca Męczennika, (kościół św. Wawrzyńca)
Kościół rzymskokatolicki, Ordynariat Polowy Wojska Polskiego, 1 parafia w dekanacie Straży Granicznej:
parafia wojskowa Miłosierdzia Bożego w Nowym Sączu
Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (greckokatolicki), Metropolia przemysko-warszawska, Archieparchia przemysko-warszawska, Dekanat krakowsko-krynicki:
parafia św. Włodzimierza i Olgi, (cerkiew greckokatolicka św. Dymitra)
Kościół Ewangelicko-Augsburski RP,
parafia Ewangelicko-Augsburska, (kościół ewangelicko-augsburski Przemienia Pańskiego wraz z zespołem poklasztornym)
Kościół Zielonoświątkowy w RP,
zbór Chwały Bożej w Nowym Sączu
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP,
zbór w Nowym Sączu
Kościół Wolnych Chrześcijan,
placówka w Nowym Sączu
Świadkowie Jehowy:
Nowy Sącz – Północ
Nowy Sącz – Południe

Skanowanie zdjęć z Nowego Sącza – kolejny etap

W oknie dialogowym, na ogół pod polem skanu pierwotnego, częstokroć podawana jest także objętość planowanego skanu – wartość pojemności pamięci potrzebnej do zapisania pliku otrzymanego po skanowaniu.

Nad polem skanu pierwotnego opublikowane są wskaźniki funkcyjne skanowania, np. zoom (pomniejszanie i powiększanie obrazu otrzymanego w efekcie skanowania), wskaźniki poprawek jasności, ostrości itd.

Operator przeprowadza dwa skanowania: wstępne i główne. Po skanowaniu wstę­pnym zdjęcia, plik zeskanowanego dokumentu pokazuje się w oknie dialogowym na ekranie monitora. Operator musi typować kawałek obszaru skanowania z pełnego obrazu wejściowego, skorygować jego jasność, kontrast, a dodatkowo sformować po raz drugi parametry skanowania ostatecznego. Skanowanie wstępne można powtarzać wielokrotnie. Dopiero po osiągnięciu za­dowalającego obrazu, obserwowanego na polu skanu pierwotnego, następuje skanowa­nie kluczowe i przesłanie wytworzonego pliku do pamięci komputera.

Po dokonanym skanowaniu oglądany na ekranie monitora obraz może za pomocą programów aplikacyjnych ulegać korygowaniu.
Typowymi funkcjami korygującymi są: wyostrzanie obrazu, niszczenie przebarwień, korekcje barwne całości albo zaznaczanych elementów obrazu,  zwiększanie lub redukowanie kontrastu, skalowanie obrazu (przycinanie ewentualnie zwiększanie jego wymiarów). W naszym profesjonalnym skanerze automatyczne – likwi­dowanie zarysowań i uszkodzeń obrazu itd.

Profesjonalne skanowanie zdjęć w Tarnowie

skanowanie zdjęć TarnówJak zlecić skanowanie zdjęć z Tarnowa?

Wystarczy zapakować zdjęcia w kopertę lub paczkę i nadać je na poczcie lub kurierem na nasz adres:

Stefana Batorego 25/828, 31-135 Kraków – Digitalizowanie.pl

skanowanie zdjęć Tarnów

Do zdjęć przeznaczonych do skanowania należy dodać kartkę z informacją:

Imię i Nazwisko; Numer telefonu; Adres email;

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem od razu po odebraniu przesyłki. W międzyczasie zdjęcia już będziemy digitalizować.

W przybliżeniu: jedno zdjęcie do skanowania = 1zł.

Czym najlepiej wysłać zdjęcia z Tarnowa?

Z naszego doświadczenia najlepiej sprawdza się jedna z czterech możliwości

logo_serwisKurjerzypaczkomat-dzienPaczkomaty: KRA275
lub IPK4558786
logoFurgonetkalogo_pocztaPoczta Polska

Jak przebiega profesjonalne skanowanie zdjęć z Tarnowa?

Skanery są podstawowymi urządzeniami do wprowadzania danych zapisanych na zdjęciach do układu komputerowego.

Robota operatora sprzętu skanującego polega na przekształcaniu zdjęcia zgodnie ze sztuką i wprowadzaniu go do pamięci komputera (dysku, chmury albo CD/DVD).

Właściwie przygotowany plik może być oddany zlecającemu skanowanie lub przetwarzany za wsparciem aplikacji graficznych np. poprawienie odcieni, rekonstrukcja, niszczenie zabrudzeń lub dorabianie tła.

Wszystkie nasze skanery dostosowane są do analizy zdjęć kolorowych jak i czarno-białych.

W rezultacie skanowania zdjęcie zdobywa kształt edytowalnej cyfrowo bitmapy, złożonej z setek pikseli. Działanie ów opiera się na użyciu wewnętrznego źródła oświetlenia skanera.

Później konwertor analo­gowo-cyfrowy adaptuje znak elektryczny popowstawały na skutek działania oświetlenia na podzespół światłoczuły na postać binarną, jaka jest akceptowana poprzez sprzęty posłu­gujące się systemem dwójkowym, takie jak kompy.

Określanie parametrów digitalizowania, oraz wprawne przekształcanie zdobywanych obrazów jest wdrożone za sprawą obeznanego operatora skanera.

Nasze usługi znajdują powszechne przeznaczenie do wprowadzania informacji ze zdjęć do sys­temu komputerowego ze zbiorów rodowych, muzeów, klubów kolekcjonerskich, bibliotek oraz pozostałych organizacji publicznych.

Profesjonalne skanowanie zdjęć w Tarnowie!

Tarnów – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie małopolskim, leżące nad rzekami Białą i Dunajcem, o wielowiekowej historii sięgającej początkami czasów piastowskich.

Dzielnice Tarnowa

Śródmieście
Mościce
Dąbrówka Infułacka
Świerczków
Zbylitowska Góra
Chyszów
Strusina
Klikowa
Piaskówka
Krzyż
Zabłocie
Gumniska
Grabówka
Rzędzin

Osiedla w Tarnowie

Osiedle nr 1 Starówka (10 249)
Osiedle nr 2 Strusina (15 667)
Osiedle nr 3 Piaskówka (12 017)
Osiedle nr 4 Grabówka (13 073)
Osiedle nr 5 Rzędzin (2 455)
Osiedle nr 6 Gumniska (6 332)
Osiedle nr 7 Krakowska (3 118)
Osiedle nr 8 Mościce (10 081)
Osiedle nr 9 Chyszów (1 856)
Osiedle nr 10 Klikowa (2 461)
Osiedle nr 11 Krzyż (5 613)
Osiedle nr 12 Jasna (13 256)
Osiedle nr 13 Westerplatte (5 827)
Osiedle nr 14 Legionów (2 540)
Osiedle nr 15 Koszyce (2 432)
Osiedle nr 16 Zielone (5 290)
Osiedle Nauczycielskie
Osiedle Kolejowe

Place i skwery

pl. Gen. Józefa Bema
pl. Bohaterów Getta
pl. Drzewny
pl. Dworcowy
pl. Jana Pawła II
pl. Katedralny
pl. Kazimierza Wielkiego
pl. Tadeusza Kościuszki
pl. Stanisława Kubińskiego
pl. Franciszka Morawskiego
pl. Ofiar Katynia
pl. Ofiar Stalinizmu
pl. Jerzego Popiełuszki
pl. Rybny
pl. Henryka Sienkiewicza
pl. Jana III Sobieskiego
pl. Sprawiedliwości
pl. Więźniów KL Auschwitz
pl. 5 Pułku Strzelców Konnych
skw. Olgierda Kokocińskiego
skw. Andrzeja Małkowskiego
skw. Sándora Petőfiego
skw. Anieli i Józefa Piszów
skw. Alicji i Jana Preiss
skw. Starej Synagogi
skw. Józefa Starkla
skw. Unii Europejskiej
Zakątek Króla Władysława Łokietka

Skanowanie zdjęć z Tarnowa etap II

Otrzymawszy skan o rozdzielczości stosownej na rzecz jego wykorzystywania, pora przystąpić do edycji grafik i ocenić jakość skanu.

Pora zaplanować określone działania naprawcze. Obręb tonalny i zabarwienie sprawniej jest retuszować w pierwszej kolejności.

W dalszej kolejności rozpoczyna się przeróbka w przestrzeni obrazu – retuszuje poszarpane obszary, przycina określone partie, tak aby zmienić kompozycję. W końcu zdjęcie się wyostrza i oddaje do Zlecającego.

Profesjonalne skanowanie zdjęć we Wrocławiu

Skanowanie zdjęć WrocławSkanowanie zdjęć z Wrocławia?

Wystarczy zapakować zdjęcia w kopertę lub paczkę i dostarczyć je osobiście na nasz adres:

Stefana Batorego 25/828, 31-135 Kraków – Digitalizowanie.pl
Pn-Pt 8:00-18:00
Sob 9:00-14:00

lub zapakować zdjęcia w kopertę lub paczkę i nadać je na poczcie lub kurierem na nasz adres:

Stefana Batorego 25/828, 31-135 Kraków – Digitalizowanie.pl

Skanowanie zdjęć WrocławDo zdjęć przeznaczonych do skanowania należy dodać kartkę z informacją:

Imię i Nazwisko; Numer telefonu; Adres email;

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem od razu po odebraniu przesyłki. W międzyczasie zdjęcia już będziemy digitalizować.

W przybliżeniu: jedno zdjęcie do skanowania = 1zł.

Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem (Klik)

Czym najlepiej wysłać zdjęcia z Wrocławia?

Z naszego doświadczenia najlepiej sprawdza się jedna z czterech możliwości

Skanowanie zdjęć WrocławKurjerzySkanowanie zdjęć WrocławPaczkomaty: KRA275
lub IPK4558786
Skanowanie zdjęć WrocławFurgonetkaSkanowanie zdjęć WrocławPoczta Polska

Profesjonalne skanowanie zdjęć z Wrocławia

DigitalICE – Zawansowana technika DIGITAL ICE pozwala na usuwanie zabrudzeń i rys z powierzchni zeskanowanych zdjęć, slajdów, negatywów i klisz;

Digitalizacja (cyfryzacja) – postępowanie przekształcania danych utrwalonej w postaci analogowej na formę cyfrową. W naszym wypadku przesłanych zdjęć z Wrocławia na wysokiej jakości zdjęcia cyfrowe. Zamysłem digitalizacji jest protekcja materiałów źródłowych (oryginalnych zdjęć) jak i również umożliwienie ich jak najszerszego udostępniania np. przez Facebooka znajomym.

Matrix CCD – bez względu na to co zlecisz do zeskanowania, posiadasz gwarancję, że jakikolwiek detal pozostanie utrwalony w wysokiej rozdzielczości optycznej.

Za pomocą funkcji Dust Removal (np. usuwanie pyłków z zeskanowanych zdjęć z Wrocławia) w programie Epson Scan można „wyczyścić” ślady pyłków z oryginałów już podczas skanowania.

Skanowanie zdjęć z Wrocławia …

Wrocław – miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa dolnośląskiego i powiatu wrocławskiego. Położone w Europie Środkowej na Nizinie Śląskiej, w Pradolinie Wrocławskiej, nad rzeką Odrą i czterema jej dopływami. Jest historyczną stolicą Dolnego Śląska, a także całego Śląska.

Jest głównym miastem aglomeracji wrocławskiej. Czwarte pod względem liczby ludności miasto w Polsce – 635 759 mieszkańców, piąte pod względem powierzchni – 292,82 km².

Dawna stolica księstwa wrocławskiego, siedziba władz pruskiej prowincji Śląsk i rejencji wrocławskiej. Od 28 czerwca 1946 stolica województwa wrocławskiego. Od 1 stycznia 1999 stolica województwa dolnośląskiego.

Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem (Klik)

Kamienice otaczające płytę Rynku:

 • Kamienica Pod Gryfami;
 • Kamienica Pod Złotym Orłem;
 • Kamienica Dwór Polski;
 • Kamienica Pod Złotym Słońcem;
 • Kamienica Pod Błękitnym Słońcem;
 • Kamienica Pod Siedmioma Elektorami;
 • Kamienica Pod Starą Szubienicą;
 • Kamienica Pod Złotym Dzbanem;
 • Kamienica Pod Zieloną Dynią;
 • Kamienica Pod Złotym Pucharem;
 • Kamienica Pod Złotym Psem;
 • Kamienice Jaś i Małgosia;
 • Kamienica Pod Złotym Pelikanem;
 • Kamienica Pod Złotym Jeleniem;
 • Kamienica Pod Głową św. Jana;
 • Kamienica Pod Złotym Półksiężycem;
 • Kamienica Pod Złotą Kotwicą;
 • Kamienica Pod Morwą;
 • Kamienica Pod Złotą Palmą;
Uczelnie we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski założony w 1702;
 • Politechnika Wrocławska założona w 1910/1945[87] (na bazie niemieckiej Technische Hochschule z 1910 roku);
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich (dawna Akademia Medyczna) założony w 1950, posiada tradycje kształcenia sięgające 1811;
 • Uniwersytet Ekonomiczny (dawna Akademia Ekonomiczna) założony w 1947;
 • Uniwersytet Przyrodniczy (dawna Akademia Rolnicza) założony w 1951;
 • Akademia Wychowania Fizycznego założona w 1950;
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta założona w 1946;
 • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego założona w 1948;
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego;
 • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych;
 • Kolegium Nauczycielskie im. Grzegorza Piramowicza;
 • Kolegium Pracowników Służb Społecznych.;
Stacje radiowe we Wrocławiu:

 • Radio RAM;
 • Radio Eska Wrocław;
 • Akademickie Radio LUZ;
 • RMF Maxxx Wrocław dawniej Radio Aplauz;
 • Radio Wrocław;
 • Katolickie Radio Rodzina;
 • Radio Złote Przeboje;
 • Radio ZET Gold Wrocław dawniej Radio Traffic FM;
 • Radio RMF FM;
 • Radio WAWA Wrocław.
 • Radio Pogoda

Skanowanie starych zdjęć z Wrocławia

Potencjał takie stwarza technika cyfrowa, inaczej digitalizacja zdjęć. Jest to wspaniały sposób na zachowanie fizycznych zbiorów fotografii w doskonałej kondycji. Digitalizowanie to efektywny i niekosztowny sposób konserwacji. Umożliwia obsługiwanie danych cyfrowy niemal we wszystkich rodzajach obrazów: zdjęć, slajdów, negatywów i klisz. Co więcej, skanowanie zdjęć poprawia jakość zamieszczonych na odbitkach treści.

Digitalizowanie – skanowanie zniszczonego zdjęcia nie sporządzi z niego arcydzieła w formie elektronicznej, ale dokonamy wszelakich starań aby polepszyć jego treść. Z naszym wsparciem można pozbyć się wielu usterek natury technicznej, przebarwień i nie naturalnych odcieni.

Profesjonalne skanowanie zdjęć w Katowicach

skanowanie zdjęć KatowiceJak zlecić skanowanie zdjęć z Katowic?

Wystarczy zapakować zdjęcia w kopertę lub paczkę i nadać je na poczcie lub kurierem na nasz adres:

Stefana Batorego 25/828, 31-135 Kraków – Digitalizowanie.pl

skanowanie zdjęć Katowice

Do zdjęć przeznaczonych do skanowania należy dodać kartkę z informacją:

Imię i Nazwisko; Numer telefonu; Adres email;

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem od razu po odebraniu przesyłki. W międzyczasie zdjęcia już będziemy digitalizować.

W przybliżeniu: jedno zdjęcie do skanowania = 1zł.

Czym najlepiej wysłać zdjęcia z Katowic?

Z naszego doświadczenia najlepiej sprawdza się jedna z czterech możliwości

logo_serwisKurjerzypaczkomat-dzienPaczkomaty: KRA275
lub IPK4558786
logoFurgonetkalogo_pocztaPoczta Polska

Jak przebiega profesjonalne skanowanie zdjęć z Katowic?

Do podstawowych parametrów techniczno-eksploatacyjnych skanerów należą: rozdzielczość skanowania, format przestrzeni skanowanych do­kumentów, prędkość skanowania, opcja skanowania w kolorze lub w skali szarości, głębia tworzenia barw skanów kolorowych.

Jedną z ról przeprowadzanych przez skaner jest skalowanie analizowanego zdjęcia.

Skalowanie zdjęcia opiera się na programowym powiększaniu albo zmniejszaniu w czasie skanowania analizowanego poprzez skaner obrazu źródłowego czyli zdjęcia.

W czasie zmniejszania nie przekształca się ilość pikseli otrzymanych w ciągu skanowania, modyfikują się tylko rozmiary pikseli.

Przy powiększaniu obrazu rozmiary indywidualnych pikseli mają prawo stać się tak obszerne, iż są widoczne na reprodukowanym obrazie.

Jest to przede wszystkim widoczne na liniach nachylonych pod małym kątem i na krzywoliniowych obrzeżach obrazów np. na łukach powiększonych liter. Zjawisko owo usuwamy, zwiększając rozdzielczość skanowania.

Głębia kodowania barw wyraża poziom bitów opisujących każdy punkt barwy. Dotyczy ona każdej barwy podstawowej i mówi o liczbie odcieni barwy.

Przykładowo przy głębokości kodowania 8 możliwe jest do uzyskania 256 odcieni każdej bar­wy podstawowej w zakresie RGB. Należy zwrócić uwagę, że podawana głębokość kodowania, np. 24, wskazuje, że piksel każdej barwy kluczowej zapisany jest za pomocą 24:3 = 8 bitów. W ten sposób uzyskujemy 256 odcieni każdej z barw na skanowanym zdjęciu i ogólnie ponad 16 milionów odcieni barw.

Szybkość skanowania jest określana przez okres trwania skanowania doku­mentu o formacie A4. W zależności od wielkości zdjęcia prędkość skanowania potrafi być różna.

Powinno się zwrócić atencję, że najczęściej jest podawana w wartościach nie uwzględniających czasów skanowania pierwszego zdjęcia i okresu przetwarzania zeskanowanego obrazu na płytę CD/DVD lub pamięć flash.

Profesjonalne skanowanie zdjęć w Katowicach!

Katowice – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa śląskiego. Jeden z głównych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i największe pod względem ludności miasto konurbacji górnośląskiej.

Miasto Katowice podzielone jest od 29 września 1997 na 22 dzielnice, zgrupowane w pięciu zespołach:

I. Zespół dzielnic śródmiejskich

1. Śródmieście
4. Os. Paderewskiego – Muchowiec
12. Koszutka
13. Bogucice

II. Zespół dzielnic północnych

7. Załęże
8. Os. Witosa
9. Osiedle Tysiąclecia
10. Dąb
11. Wełnowiec-Józefowiec

III. Zespół dzielnic zachodnich

2. Załęska Hałda-Brynów
5. Brynów-Osiedle Zgrzebnioka
6. Ligota-Panewniki

IV. Zespół dzielnic wschodnich

3. Zawodzie
14. Dąbrówka Mała
15. Szopienice-Burowiec
16. Janów-Nikiszowiec
17. Giszowiec

V. Zespół dzielnic południowych

18. Murcki
19. Piotrowice-Ochojec
20. Zarzecze
21. Kostuchna
22. Podlesie

Według stanu z 2014 w Katowicach funkcjonują następujące placówki muzealne:

Muzeum Śląskie
Muzeum Historii Katowic
Muzeum Historii Komputerów i Informatyki
Muzeum Archidiecezjalne
Muzeum Misyjne OO. Franciszkanów
Muzeum Prawa i Prawników Polskich
Muzeum Nośników Danych
Muzeum Motoryzacji
Muzeum Najmniejszych Książek Świata Zygmunta Szkocnego
Harcerskie Muzeum Etnograficzne
Izba Śląska
Centrum Scenografii Polskiej
Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego
Muzeum Hansa Klossa

Skanowanie zdjęć z Katowic na skanerze płaskim

W skanerze najważniejszym podzespołem jest optyczny zespół skanujący, który mieści oświetlacz, układ optyczny i zestaw urządzeń fotoelektrycznych, zamieniają­cych film na sygnały elektroniczne. Kompleks skanujący przesuwa się w stosunku do anali­zowanego obrazu zapisanego na papierze czy slajdzie. Ze względu na metodę przeprowadzania ruchów systemu skanującego rozróżnia się skanery manualne, rolkowe, płaskie, bębnowe, wielkoformatowe, skanery 3D przedmiotów trójwymiarowych.

Skanery płaskie kreują w najwyższym stopniu rozpowszechnioną rodzinę sprzętów digitalizujących. Użytkowane są w naszej spółce do skanowania zdjęć, slajdów, negatywów, klisz i aktów pisanych. Skanowany dokument umieszczany znajduje się w nich na płaskiej szybie skanującej i przykrywany ekstremalnie białą pokrywą.

W oknie dialogowym, zwykle pod polem skanu pierwotnego, podawana jest także objętość planowanego skanu – wartość pamięci potrzebnej do zapisania pliku otrzymanego po skanowaniu.

Nad polem skanu pierwotnego opublikowane są wskaźniki funkcyjne skanowania, np. zoom, wskaźniki poprawek jasności, ostrości itd.

Operator przeprowadza dwa skanowania: wstępne i główne. Po skanowaniu wstę­pnym zdjęcia, plik zeskanowanego dokumentu pokazuje się w oknie dialogowym na ekranie monitora. Operator musi typować kawałek obszaru skanowania z pełnego obrazu wejściowego, skorygować jego jasność, kontrast, a dodatkowo sformować po raz drugi parametry skanowania ostatecznego.
Skanowanie wstępne można powtarzać wielokrotnie. Dopiero po ustawieniu za­dowalającego obrazu, następuje skanowa­nie kluczowe i przesłanie wytworzonego pliku do pamięci komputera.

Po dokonanym skanowaniu oglądany na ekranie monitora obraz może za pomocą programów aplikacyjnych korygować.
Typowymi funkcjami korygującymi są: wyostrzanie obrazu, niszczenie przebarwień, korekcje barwne całości czy też zaznaczanych elementów obrazu,  zwiększanie lub redukowanie kontrastu, skalowanie obrazu (przycinanie ewentualnie zwiększanie jego wymiarów). W naszym skanerze automatyczne likwi­dowanie zarysowań i uszkodzeń obrazu.

Profesjonalne Skanowanie zdjęć w Krakowie

Skanowanie zdjęć KrakówJak zlecić skanowanie zdjęć z Krakowa?

Wystarczy zapakować zdjęcia w kopertę lub paczkę i dostarczyć je osobiście na nasz adres:

Stefana Batorego 25/828, 31-135 Kraków – Digitalizowanie.pl
Pn-Pt 8:00-18:00
Sob 9:00-14:00

lub zapakować zdjęcia w kopertę lub paczkę i nadać je na poczcie lub kurierem na nasz adres:

Stefana Batorego 25/828, 31-135 Kraków – Digitalizowanie.pl

Skanowanie zdjęć KrakówDo zdjęć przeznaczonych do skanowania należy dodać kartkę z informacją:

Imię i Nazwisko; Numer telefonu; Adres email;

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem od razu po odebraniu przesyłki. W międzyczasie zdjęcia już będziemy digitalizować.

W przybliżeniu: jedno zdjęcie do skanowania = 1zł.

Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem (Klik)

Czym najlepiej wysłać zdjęcia z Krakowa?

Z naszego doświadczenia najlepiej sprawdza się jedna z czterech możliwości

logo_serwisKurjerzypaczkomat-dzienPaczkomaty: KRA275
lub IPK4558786
logoFurgonetkalogo_pocztaPoczta Polska

Jak przebiega profesjonalne skanowanie zdjęć z Krakowa?

Jednym z aspektów obróbki skanowanych zdjęć jest fakt, że za pomocą narzędzi dostępnych w programach graficznych można się pozbyć wielu problemów będących zmorą fotografów – takich jak zadrapania na odbitkach czy niechciane elementy w kompozycji zdjęcia.

Rekonstrukcja w naszej firmie to automatyczne i udoskonalone pozbywanie się plamek i kurzu na zdjęciu. Czasami skanowanie pozostawia ryskich na zdjęciach, a te ujawniają się przy przeglądaniu zdjęć. Podobnie kurz i pyłek na oryginałach mogą pozostawiać na skanach zdjęć ślady.

Rekonstrukcja czyli poprawianie uszkodzeń mechanicznych. Sędziwe bądź silnie znoszone fotografie częstokroć posiadają pęknięcia i szczeliny spowodowane zgięciem albo rozdarciem. Z takowych zniszczonych zdjęć można co najmniej otrzymać przyzwoite skany zdjęć dalece przewyższające oryginały.

Zdarza się, iż zachwycające zdjęcie posiada jakąś wadę. Kiedy przedmioty znajdujące się w tle wydają się związane z obiektami na głównym planie, powstaje przykry rezultat określany mianem zlewaniem się szczegółów obrazu. W takim wypadku stosujemy rekonstrukcję przez wymazywanie zbędnych detalów.

Profesjonalne skanowanie zdjęć w Krakowie!

Kraków – miasto położone w południowej Polsce nad Wisłą, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców[1][5] i powierzchni[1], stolica Polski do 1795 r. i miasto koronacyjne oraz nekropolia królów Polski, od 1000 roku nieprzerwanie stolica diecezji krakowskiej (jednej z pięciu w ówczesnej Polsce), a od 1925 archidiecezji i metropolii, od odzyskania niepodległości w 1918 r. miasto wojewódzkie (od 1998 r. siedziba władz województwa małopolskiego), jest także centralnym ośrodkiem metropolitalnym aglomeracji krakowskiej i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. W zapisach historycznych Kraków jest uznawany za główne miasto historycznej Małopolski. Leży na obszarze Bramy Krakowskiej, Niecki Nidziańskiej i Pogórza Zachodniobeskidzkiego.

Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem (Klik)

Dzielnica I Stare MiastoDzielnica II GrzegórzkiDzielnica III Prądnik Czerwony
 • Kazimierz
 • Kleparz
 • Nowe Miasto
 • Nowy Świat
 • Piasek
 • Stare Miasto
 • Stradom
 • Warszawskie
 • Wawel
 • Dąbie
 • Grzegórzki
 • Kazimierz
 • Olsza
 • Osiedle Oficerskie
 • Wesoła
 • Olsza
 • Olsza II
 • Prądnik Czerwony
 • Rakowice
 • Śliczna
 • Ugorek
 • Warszawskie
 • Wieczysta
 • Osiedle Gotyk
Dzielnica IV Prądnik BiałyDzielnica V KrowodrzaDzielnica VI Bronowice
 • Azory
 • Bronowice Wielkie
 • Górka Narodowa
 • Górka Narodowa Wschód
 • Górka Narodowa Zachód
 • Osiedle Krowodrza Górka
 • Osiedle Witkowice Nowe
 • Prądnik Biały
 • Tonie
 • Witkowice
 • Żabiniec
 • Cichy Kącik
 • Czarna Wieś
 • Krowodrza
 • Łobzów
 • Miasteczko Studenckie AGH
 • Nowa Wieś
 • Bronowice Małe
 • Bronowice Małe Wschód
 • Mydlniki
 • Osiedle Bronowice Nowe
 • Osiedle Widok Zarzecze
Dzielnica VII ZwierzyniecDzielnica VIII DębnikiDzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki
dawne wsie:

 • Bielany
 • Chełm
 • Olszanica
 • Półwsie Zwierzynieckie
 • Przegorzały
 • Wola Justowska
 • Zwierzyniec
  • osiedle: Salwator
 • Zakamycze

dawne wsie:

 • Bodzów
 • Dębniki
 • Kobierzyn
 • Koło Tynieckie
 • Kostrze
 • Ludwinów
 • Podgórki Tynieckie
 • Pychowice
 • Sidzina
 • Skotniki
 • Tyniec
 • Zakrzówek

osiedla:

 • Kapelanka
 • Mochnaniec
 • Osiedle Europejskie
 • Osiedle Interbud
 • Osiedle Kolejowe
 • Osiedle Panorama
 • Osiedle Podwawelskie
 • Osiedle Proins
 • Ruczaj
 • Osiedle Ruczaj-Zaborze
 • Borek Fałęcki
 • Łagiewniki
 • Osiedle Cegielniana
 • Osiedle Zaułek Jugowicki
Dzielnica X SwoszowiceDzielnica XI Podgórze DuchackieDzielnica XII Bieżanów-Prokocim
Jednostka pomocnicza niższego rzędu: Osiedle Uzdrowisko Swoszowice

 • Bania
 • Barycz
 • Jugowice
 • Kliny Borkowskie
 • Kliny Zacisze
 • Kosocice
 • Lusina
 • Łysa Góra
 • Opatkowice
 • Rajsko
 • Siarczana Góra
 • Soboniowice
 • Wróblowice
 • Zbydniowice
 • Kurdwanów
 • Kurdwanów Nowy
 • Osiedle Piaski Nowe
 • Osiedle Podlesie
 • Piaski Wielkie
 • Wola Duchacka
 • Wola Duchacka Wschód
 • Wola Duchacka Zachód
 • Bieżanów
 • Bieżanów Kolonia
 • Kaim
 • Łazy
 • Osiedle Bieżanów Nowy
 • Osiedle Kolejowe
 • Osiedle Medyków
 • Osiedle Na Kozłówce
 • Osiedle Nad Potokiem
 • Osiedle Parkowe
 • Osiedle Nowy Prokocim
 • Osiedle Złocień
 • Prokocim
 • Rżąka
Dzielnica XIII PodgórzeDzielnica XIV CzyżynyDzielnica XV Mistrzejowice
 • Łutnia
 • Mateczny
 • Płaszów
 • Podgórze
 • Przewóz
 • Rybitwy
 • Zabłocie
 • Czyżyny
 • Łęg
 • Osiedle 2 Pułku Lotniczego
 • Osiedle Akademickie
 • Osiedle Dywizjonu 303
 • Batowice
 • Dziekanowice
 • Mistrzejowice
 • Osiedle Bohaterów Września
 • Osiedle Kombatantów
 • Osiedle Mistrzejowice Nowe
 • Osiedle Oświecenia
 • Osiedle Piastów
 • Osiedle Srebrnych Orłów
 • Osiedle Tysiąclecia
 • Osiedle Złotego Wieku
Dzielnica XVI BieńczyceDzielnica XVII Wzgórza KrzesławickieDzielnica XVIII Nowa Huta
 • Bieńczyce
 • Osiedle Albertyńskie
 • Osiedle Jagiellońskie
 • Osiedle Kalinowe
 • Osiedle Kazimierzowskie
 • Osiedle Kościuszkowskie
 • Osiedle Na Lotnisku
 • Osiedle Niepodległości
 • Osiedle Przy Arce
 • Osiedle Strusia
 • Osiedle Wysokie
 • Osiedle Złotej Jesieni
 • Grębałów
 • Kantorowice
 • Krzesławice
 • Lubocza
 • Łuczanowice
 • Dłubnia (Kraków)
 • Osiedle Na Stoku
 • Osiedle Na Wzgórzach
 • Wadów
 • Węgrzynowice
 • Zesławice
 • Błonie
 • Branice
 • Osiedle Centrum A
 • Osiedle Centrum B
 • Osiedle Centrum C
 • Osiedle Centrum D
 • Osiedle Centrum E
 • Chałupki
 • Chałupki Górne
 • Cło
 • Górka Kościelnicka
 • Holendry
 • Kopaniny
 • Kościelniki
 • Kujawy
 • Mogiła
 • Nowa Huta
 • Nowa Wieś
 • Osiedle Górali
 • Osiedle Handlowe
 • Osiedle Hutnicze
 • Osiedle Kolorowe
 • Osiedle Krakowiaków
 • Osiedle Lesisko
 • Osiedle Młodości
 • Osiedle Na Skarpie
 • Osiedle Ogrodowe
 • Osiedle Słoneczne
 • Osiedle Sportowe
 • Osiedle Spółdzielcze
 • Osiedle Stalowe
 • Osiedle Szklane Domy
 • Osiedle Szkolne
 • Osiedle Teatralne
 • Osiedle Urocze
 • Osiedle Wandy
 • Osiedle Willowe
 • Osiedle Zgody
 • Osiedle Zielone
 • Piekiełko
 • Pleszów
 • Przylasek Rusiecki
 • Przylasek Wyciąski
 • Ruszcza
 • Stryjów
 • Wola Rusiecka
 • Wolica
 • Wróżenice
 • WyciążeSkanowanie zdjęć z Krakowa kolejny etap

Skanowanie zdjęć z Krakowa kolejny etap

Ażeby generować piękne skany bez skaz, konieczne jest utrzymywa­nie w czystości przestrzeni szklanych.

Skaner powinno się stale przed zaczęciem skanowania wymazywać środkiem do mycia szyb. Wszelka skaza – taka jak pył bądź pęknięcie szybki lub rysy znajdujące się na przestrzeni blatu szklanego – stanie się widoczna na skanie zdjęcia.

Zawsze wykonujemy ścieranie pyłku pędzlem albo wydmuchiwanie go za pomocą sprężonego powietrza.

Uży­wanie przez nas rusztowań montażowych do zapobiegania kontaktowi zdjęć ze szkłem pomaga podtrzymać ich ostrość i usuwać wzorce interferencyjne.

Wskazane wydaje się dodatkowo skalibrowanie ekranu komputera- dzięki temu manualne przetwa­rzanie zdjęć w aplikacji będzie odbywało się na wier­niejszej kopii oryginału, a przeto będzie dodatkowo skutkowało le­piej zbalansowanymi barwami skanów.

Digitalizowanie fotografii, szumy, rysy, uszkodzenia. Co poradzić?

Często mamy do czynienia ze starymi zdjęciami, na prawdę mocno uszkodzonymi, co z nimi?

 

Spis treści:

 1. Digitalizacja zdjęć ratunkiem dla starych fotografii.
 2. Digitalizacja zdjęć remedium na złe wspomnienia.
 3. Dokładna praca po digitalizacji zdjęcia.
 4. Jak zlecić digitalizację zdjęć.

 

Digitalizacja zdjęć ratunkiem dla starych fotografii

Oczywiście im bardziej uszkodzone zdjęcie tym więcej na nie trzeba poświęcić czasu i uwagi, a czas to pieniądz, jak mówią niektórzy znawcy tematu. Dla nas czas nie gra roli zwłaszcza jeśli chodzi o ratowanie fotografii 🙂

Ja osobiście sądzę, że stare zdjęcia mają swój urok, którego nie da się w żaden sposób podrobić. Jednak niektóre, w szczególności te najbardziej nieczytelne i zniszczone stare fotografie należy potraktować z należytym szacunkiem i naprawić znaki czasu.

Digitalizacja zdjęć

Digitalizacja zdjęć remedium na złe wspomnienia

Takie rysy na zdjęciach powstają w wyniku przeróżnych okoliczności i działań ludzkich i tych niezależnych od człowieka. Na niektórych digitalizowanych starych fotografiach znaki pozostawiła rodzinna historia, rozdzielonych małżonków lub znienawidzonych członków rodziny. Bywa przeróżnie, a wszystko pozostawia swój ślad. Papier przyjmie wszystko, skanowana fotografia także, tylko niektórych zdarzeń nie warto pamiętać i dokonać takiego retuszu fotografii aby dobre wspomnienia przykryły szczelnie te gorsze.

Nierzadko zdarza się tak, że przynoszone do nas w celu digitalizowania zdjęcia, są kiepskiej jakości ze względu na jakoś sprzętu jakim były wykonywane. Szumy powstające w ten sposób na skanowanej fotografii również podlegają retuszowi i zdjęcie zostaje częściowo wyostrzone, poprawia się też kontrast i konturowanie fotografowanych postaci.Digitalizacja zdjęć

Dokładna praca po digitalizacji zdjęcia

Zabawy przy tym jest sporo, można poprawiać i końca nie widzieć, ale im bardziej naturalny jest efekt, tym bliżej jesteśmy pierwowzoru, który właściwie jest nie do podrobienia. To co robimy my w punkcie skanowania zdjęć i digitalizowania obrazów, jest jedynie próbą odświeżenia dawnego blasku fotografowanych postaci. Posługujemy się takimi narzędziami, jakimi „częstuje” nas technika. Skaner, który posiadamy, w którym dokonujemy skanowania starych zdjęć, widzi obrazy takimi jakimi są, z każdą najmniejszą rysą i plamką, dopiero my, często ręcznie po jednym pikselu staramy się oczyścić kolory i odtworzyć szczegóły, które na starych zdjęciach często wyblakły lub po prosty się rozmyły.

Digitalizacja zdjęć

Cała sztuka polega na tym, aby nigdy nie przesadzić z retuszowaniem zdjęć w żadną stronę. Skanowane stare zdjęcia jednak mają w sobie pewien czar, który niedoświadczona osoba mogłaby potraktować jako wadę, a to przecież ogromna zaleta. To przecież czas we własnej osobie 😉

Chcecie więc odrestaurować stare zdjęcia, i zobaczyć znów wyraźne rysy osób z rodziny i przyjaciół, bez smug, plam i rys?

Jeśli po głowie kołacze się wam słowo „tak”, przyjdźcie do nas ze swoimi starymi fotografiami.

Jak zlecić digitalizację zdjęć

Chcesz zlecić wykonanie skanowania zdjęć? Wykonujemy prace w terminach i bez zadawania zbędnych pytań. Dla stałej współpracy oferujemy indywidualne warunki i terminy realizacji.

 

kontakt@digitalizowanie.pl (czynny 24h/7)
Tel.: 12 632 70 99
Pn.-Pt.: 8:00-18:00
Sob.: 9:00-14:00

Digitalizacja zdjęć

Następnie wyślij do skanowania: slajdy, negatywy, klisze, zdjęcia lub odbitki na adres ul. Stefana Batorego 25/828, 31-135 Kraków

 

Polecamy również polubić nasze nowe konto na FB

Rekonstrukcja zdjęć

Podczas skanowania zdjęć wpadła nam w ręce dość stara grafika prezentująca wzgórze wawelskie w Krakowie.

Spis treści:

 1. Rekonstrukcja zdjęć każdego rodzaju.
 2. Podejmiemy się każdej rekonstrukcji zdjęcia.
 3. Rekonstrukcja zdjęcia dokonywana ręcznie.
 4. Jak zlecić rekonstrukcję zdjęcia?

 

Rekonstrukcja zdjęć każdego rodzaju

Na zlecenie klienta poddaliśmy rekonstrukcji dokument usuwając przebarwienie które zasłaniało prawie 50 procent zdjęcia.

Efekty możecie podziwiać w zdjęciach przypiętych do postu.

Podejmiemy się każdej rekonstrukcji zdjęcia

Każde Wasze zdjęcie bez względu na poziom uszkodzeń takich jak przebarwienia, oderwania, nadpalenia, wyblaknięcia etc może zostać poddane rekonstrukcji zdjęć. 

Rekonstrukcja zdjęcia dokonywana ręcznie

Oprócz skanowania zdjęć  i automatycznej rekonstrukcji tskakich parametrów jak ostrość, mora, kolory na Państwa życzenie lub za naszą radą rekonstruujemy zdjęcia ręcznie!

Często usługi te są rodzielone, trzeba kontaktować się dwoma lub więcej firmami. U Nas można wykonać wszystko za jednym zleceniem, od wysłania po odbiór zaopiekujemy się waszymi wspomnieniami kompleksowo!

Jak zlecić rekonstrukcję zdjęć?

Chcesz zlecić wykonanie skanowania zdjęć? Wykonujemy prace w terminach i bez zadawania zbędnych pytań. Dla stałej współpracy oferujemy indywidualne warunki i terminy realizacji.

 

kontakt@digitalizowanie.pl (czynny 24h/7)
Tel.: 12 632 70 99
Pn.-Pt.: 8:00-18:00
Sob.: 9:00-14:00

Następnie wyślij do skanowania: slajdy, negatywy, klisze, zdjęcia lub odbitki na adres ul. Stefana Batorego 25/828, 31-135 Kraków

img002

Polecamy również polubić nasze nowe konto na FB